Isosorbe 40 mg prolonged - release tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

isosorbe 40 mg prolonged - release tablets

Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД" - Изосорбида мононитрат - 40 mg prolonged - release tablets

Isosorbe 60 mg prolonged - release tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

isosorbe 60 mg prolonged - release tablets

Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД" - Изосорбида мононитрат - 60 mg prolonged - release tablets

Neosorbid  40 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

neosorbid  40 mg tablets

Нео Балканика ЕООД - Изосорбида мононитрат - 40 mg tablets

Neosorbid 20 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

neosorbid 20 mg tablets

Нео Балканика ЕООД - Изосорбида мононитрат - 20 mg tablets

Neosorbid 60 mg prolonged release tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

neosorbid 60 mg prolonged release tablets

Нео Балканика ЕООД - Изосорбида мононитрат - 60 mg prolonged release tablets