Pedea Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pedea

recordati rare diseases - Ибупрофен - ductus arteriosus, патент - Сърдечна терапия - Лечение на хемодинамично значими патент дуктус arteriosus при недоносени новородени бебета по-малко от 34 седмици на гестационната възраст.

Zoledronic acid Teva Pharma Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

zoledronic acid teva pharma

teva b.v. - золедронова киселина - osteoporosis; osteitis deformans; osteoporosis, postmenopausal - Лекарства за лечение на костни заболявания - treatment of osteoporosis: , in post-menopausal women;, in men; , at increased risk of fracture including those with a recent low-trauma hip fracture. treatment of osteoporosis associated with long-term systemic glucocorticoid therapy: , in post-menopausal women;, in men; , at increased risk of fracture. Лечение на болест на paget на костите при възрастни.

Aclasta Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

aclasta

novartis europharm limited  - золедронова киселина - osteoporosis; osteitis deformans; osteoporosis, postmenopausal - Лекарства за лечение на костни заболявания - Лечение на остеопороза:при жените в постменопаузном период;при мъжете;при повишен риск от фрактури, включително и с последните дъна-травми на бедрената кост. Лечение на остеопороза, свързан с дългосрочен системна глюкокортикоидной терапия при жените в менопауза и при мъже с повишен риск от фрактури. Лечение на болест на paget на костите.

Ibufen, 200 mg effervescent tablets x 20 България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

ibufen, 200 mg effervescent tablets x 20

Чайка фарма-висококачествените лекарства АД - Ибупрофен -