Taxespira (previously Docetaxel Hospira UK Limited ) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

taxespira (previously docetaxel hospira uk limited )

hospira uk limited - доцетаксел трихидрат - stomach neoplasms; prostatic neoplasms; breast neoplasms; head and neck neoplasms; carcinoma, non-small-cell lung - Антинеопластични средства - cancertaxespira на гърдата в комбинация с доксорубицином и циклофосфамидом показан при помощните терапия на пациенти с:валиден възел-позитивен рак на млечната жлеза;активен възел-отрицателен рак на гърдата . За пациенти с операбельным възел-отрицателен рак на гърдата, помощните терапия трябва да бъде ограничено правото на пациентите за получаване на химиотерапия по международни критерии за първична терапия на ранен рак на гърдата . taxespira в комбинация с доксорубицином е предназначен за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза, по-рано не е получавала цитотоксической терапия условия за това. taxespira монотерапии, предназначени за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической терапия. Предишната химиотерапия трябва да са включени антрациклини или алкилиращи агент. taxespira комбинация с трастузумабом е предназначен за лечение на болни с метастазирал рак на млечната жлеза, тумор които за експрес her2 и ко

Aservo EquiHaler Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

aservo equihaler

boehringer ingelheim vetmedica gmbh - ciclesonide - На дихателната система други лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища, инхаланти - Коне - За намаляване на клиничните признаци на тежки конски астма (по-рано известен като рецидивирующая обструкция на дихателните пътища – (РАО), лятно пасище, свързани повтарящите се обструкция на дихателните пътища – (СПА РАО)).