ENZAPROST BOVIS 12.5 mg/ml solution for injection for cattle 12.5 mg/ml България - български - БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните)

enzaprost bovis 12.5 mg/ml solution for injection for cattle 12.5 mg/ml

Сева Анимал Хелт България ЕООД - Динопроста - инжекционен разтвор - 12.5 mg/ml - говеда

DINOLYTIC BG solution – инжекционен разтвор 5 mg/ml България - български - БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните)

dinolytic bg solution – инжекционен разтвор 5 mg/ml

zoetis belgium sa - Динопроста (като Динопроста трометамина) - инжекционен разтвор - 5 mg/ml - говеда, коне, свине

ENZAPROST  5 mg/ml solution for injection for cattle and pig 5 mg/ml България - български - БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните)

enzaprost 5 mg/ml solution for injection for cattle and pig 5 mg/ml

Сева Анимал Хелт България ЕООД - Динопроста - инжекционен разтвор - 5 mg/ml - говеда, свине

Plenadren Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

plenadren

takeda pharmaceuticals international ag ireland branch - хидрокортизон - Надбъбречна недостатъчност - Кортикостероиди за системна употреба - Лечение на надбъбречната недостатъчност при възрастни.

Zynrelef Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

zynrelef

heron therapeutics, b.v. - bupivacaine, meloxicam - Болка, следоперативно - Анестезиология - zynrelef is indicated for treatment of somatic postoperative pain from small- to medium-sized surgical wounds in adults (see section 5.