Tandemact Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

tandemact

cheplapharm arzneimittel gmbh - пиоглитазон, глимепирид - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, прилагани при диабет, - tandemact е показан за лечение на пациенти със захарен диабет тип 2, които показват нетърпимост към метформин или за когото метформин е противопоказано и които вече са лекувани с комбинация от pioglitazone и Глимепирид.

Avaglim Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

avaglim

smithkline beecham ltd - росиглитазон глимепирид - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, прилагани при диабет, - Без добавки политика, се посочва в лечението на захарен диабет 2-ри тип, пациенти, които не са успели да постигнат достатъчен контрол доведе до бъбречна недостатъчност в оптимална доза сульфонилмочевины монотерапии, и за които метформин е неподходящ поради противопоказания или непоносимост.

Januvia Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

januvia

merck sharp and dohme b.v - ситаглиптин - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, прилагани при диабет, - За възрастни пациенти с тип-2 захарен диабет, januvia е показан за подобряване на гликемичния контрол:като монотерапии:при пациенти, неадекватно контролирани с помощта на диета и тренировъчна сам и за които метформин е неподходящ поради противопоказания или непоносимост;като двойна перорална терапия в комбинация с:метформином, когато диета и физически упражнения, плюс metformin себе си не осигуряват адекватен гликемичен контрол;сульфонилмочевины, когато диета и физически упражнения, плюс максимална переносимая доза сульфонилмочевины сам не осигуряват адекватен гликемичен контрол, и когато метформин е неподходящ поради противопоказания или непоносимост;пероксиса-тиазолидиндионом-активиран рецептор гама (ppary) агонист (аз. тиазолидиндионом), когато използването на агонист ppary е подходящо и когато само диета и физически упражнения, плюс агонист ppary не осигуряват адекватен контрол доведе до бъбречна недостатъчност;в агонист ppary (аз. тиазолидиндионом), когато използването на агонист ppary е подходящо и кога

Galvus Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

galvus

novartis europharm limited - вилдаглиптин - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, прилагани при диабет, - vildagliptin is indicated as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in adults with type 2 diabetes mellitus:as monotherapy in patients in whom metformin is inappropriate due to contraindications or intolerance. in combination with other medicinal products for the treatment of diabetes, including insulin, when these do not provide adequate glycaemic control.