Tandemact Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

tandemact

cheplapharm arzneimittel gmbh - пиоглитазон, глимепирид - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, използвани при диабет - tandemact е показан за лечение на пациенти със захарен диабет тип 2, които показват нетърпимост към метформин или за когото метформин е противопоказано и които вече са лекувани с комбинация от pioglitazone и Глимепирид.

Avaglim Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

avaglim

smithkline beecham ltd - росиглитазон глимепирид - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, използвани при диабет - Без добавки политика, се посочва в лечението на захарен диабет 2-ри тип, пациенти, които не са успели да постигнат достатъчен контрол доведе до бъбречна недостатъчност в оптимална доза сульфонилмочевины монотерапии, и за които метформин е неподходящ поради противопоказания или непоносимост.

Januvia Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

januvia

merck sharp and dohme b.v - ситаглиптин - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, използвани при диабет - За възрастни пациенти с тип-2 захарен диабет, januvia е показан за подобряване на гликемичния контрол:като монотерапии:при пациенти, неадекватно контролирани с помощта на диета и тренировъчна сам и за които метформин е неподходящ поради противопоказания или непоносимост;като двойна перорална терапия в комбинация с:метформином, когато диета и физически упражнения, плюс metformin себе си не осигуряват адекватен гликемичен контрол;сульфонилмочевины, когато диета и физически упражнения, плюс максимална переносимая доза сульфонилмочевины сам не осигуряват адекватен гликемичен контрол, и когато метформин е неподходящ поради противопоказания или непоносимост;пероксиса-тиазолидиндионом-активиран рецептор гама (ppary) агонист (аз. тиазолидиндионом), когато използването на агонист ppary е подходящо и когато само диета и физически упражнения, плюс агонист ppary не осигуряват адекватен контрол доведе до бъбречна недостатъчност;в агонист ppary (аз. тиазолидиндионом), когато използването на агонист ppary е подходящо и кога

Janumet Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

janumet

merck sharp & dohme b.v. - ситаглиптин, метформин хидрохлорид - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, използвани при диабет - За пациенти със захарен диабет тип 2:janumet е показан като допълнение към диетата и физическите упражнения за подобряване на гликемичния контрол при пациенти, недостатъчно контролирани за тяхното максимално переносимой доза само метформина или тези, които вече са подложени на лечение с комбинация от ситаглиптина и метформина. janumet е посочено в комбинация с сульфонилмочевины (аз. тройно комбинирано лечение) като допълнение към диета и упражнения при пациенти, недостатъчно контролирани за тяхното максимално переносимой дозата на метформина и сульфонилмочевины. janumet е посочено като тройна комбинирана терапия с агонист Рап (аз. , тиазолидиндионом) като допълнение към диета и упражнения при пациенти, недостатъчно контролирани за тяхното максимално переносимой дозата на метформина и НПСР агонист. janumet също така е показано, като добавите към инсулин (аз. тройно комбинирано лечение) като допълнение към диета и физически упражнения за подобряване на гликемичния контрол при пациенти, при стабилна доза на ин

Victoza Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

victoza

novo nordisk a/s - лираглутид - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, използвани при диабет - Виктоза е показан за лечение на възрастни, юноши и деца на възраст над 10 години и по-горе не е достатъчно контролиран диабет тип 2, като допълнение към диетата и exerciseas, когато монотерапия метформина се счита за неподходящ поради непоносимост или contraindicationsin и други лекарствени средства за лечение на захарен диабет. Според резултатите от проучване по отношение на комбинации, влияние върху гликемичния контрол и сърдечно-съдови събития, както в добре проучените групи.

Cholestagel Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

cholestagel

cheplapharm arzneimittel gmbh - colesevelam (as hydrochloride) - Хиперхолестеролемия - Липидни модифициращи агенти - cholestagel прилага с 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-coenzyme-a (hmg-coa)-редуктаза инхибитор (статин) е посочено като допълнителна терапия към диетата да осигури намаляване на добавката в ниско-density-липопротеините-холестерол (ldl-c) нива в възрастни пациенти с първична хиперхолестеролемия, които не са адекватно контролирани със статин сам. cholestagel като монотерапии е показан като допълнителна терапия към диетата за намаляване на повишени нива на общия холестерол и холестерола в ldl при възрастни пациенти с първична хиперхолестеролемия, в които статин е неподходящо или не се понася добре. cholestagel също може да се използва в комбинация с эзетимибом или без статин, при възрастни пациенти с първична хиперхолестеролемия, включително и при пациенти с фамилна хиперхолестеролемия (виж раздел 5.