Velaxin 37,5 mg prolonged - release hard capsules България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

velaxin 37,5 mg prolonged - release hard capsules

egis pharmaceuticals public limited company - Венлафаксин - 37,5 mg prolonged - release hard capsules

Velaxin 75 mg prolonged - release hard capsules България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

velaxin 75 mg prolonged - release hard capsules

egis pharmaceuticals public limited company - Венлафаксин - 75 mg prolonged - release hard capsules