Vibativ Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

vibativ

theravance biopharma ireland umited - telavancin - pneumonia, bacterial; cross infection - Антибактериални средства за подаване на заявления, - vibativ е показан за лечение на възрастни с нозокомиална пневмония, включително свързани с вентилатор пневмония, известни или предполагаеми да бъдат причинени от метицилин резистентни staphylococcus aureus (mrsa). vibativ трябва да се използва само в случаите, когато е известно или се предполага, че другите варианти не са подходящи. Трябва да се вземат предвид официалните препоръки за правилното използване на антибактериални агенти.

Tenkasi (previously Orbactiv) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

tenkasi (previously orbactiv)

menarini international operations luxembourg s.a. - оритаванцин дифосфат - soft tissue infections; skin diseases, bacterial - Антибактериални средства за подаване на заявления, - tenkasi is indicated for the treatment of acute bacterial skin and skin structure infections (absssi) in adults (see sections 4. 4 и 5. Трябва да се вземат предвид официалните препоръки за правилното използване на антибактериални агенти.

Vancocin CP  lg powder for solution for infusion България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

vancocin cp  lg powder for solution for infusion

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД - Ванкомицин - lg powder for solution for infusion