Trittico 150 mg prolonged - release tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

trittico 150 mg prolonged - release tablets

Анджелини Фарма България ЕООД - Тразодон - 150 mg prolonged - release tablets

Trittico 75 mg prolonged - release tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

trittico 75 mg prolonged - release tablets

Анджелини Фарма България ЕООД - Тразодон - 75 mg prolonged - release tablets

Erdomed 175 mg/5 ml powder for oral suspension България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

erdomed 175 mg/5 ml powder for oral suspension

Анджелини Фарма България ЕООД - erdosteine - 175 mg/5 ml powder for oral suspension

Erdomed 225 mg powder for oral solution България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

erdomed 225 mg powder for oral solution

Анджелини Фарма България ЕООД - erdosteine - 225 mg powder for oral solution

Fluimucil 100 mg granules for oral solution България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

fluimucil 100 mg granules for oral solution

Анджелини Фарма България ЕООД - Ацетилцистеин - 100 mg granules for oral solution

Fluimucil 200 mg granules for oral solution България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

fluimucil 200 mg granules for oral solution

Анджелини Фарма България ЕООД - Ацетилцистеин - 200 mg granules for oral solution

Fluimucil 600 mg effervescent tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

fluimucil 600 mg effervescent tablets

Анджелини Фарма България ЕООД - Ацетилцистеин - 600 mg effervescent tablets

Glimbax 0,074 % mouth wash България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

glimbax 0,074 % mouth wash

Анджелини Фарма България ЕООД - Диклофенак - 0,074 % mouth wash