Medoclav  875mg/125mg film-coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

medoclav  875mg/125mg film-coated tablets

medochemie ltd. - Амоксицилин и инхибитор на ензима - 875mg/125mg film-coated tablets

Medoclav  1000mg/200mg powder for solution for injection/infusion България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

medoclav  1000mg/200mg powder for solution for injection/infusion

medochemie ltd., - Амоксицилин и инхибитор на ензима - 1000mg/200mg powder for solution for injection/infusion

Betaklav 500 mg/125 mg film - coated tablets  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

betaklav 500 mg/125 mg film - coated tablets 

krka, d.d. novo mesto - Амоксицилин и инхибитор на ензима - 500 mg/125 mg film - coated tablets 

Betaklav 875 mg/125 mg film - coated tablets  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

betaklav 875 mg/125 mg film - coated tablets 

krka, d.d. novo mesto - Амоксицилин и инхибитор на ензима - 875 mg/125 mg film - coated tablets 

Betaklav 400 mg/57 mg/5 ml powder for oral suspension България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

betaklav 400 mg/57 mg/5 ml powder for oral suspension

krka, d.d. novo mesto - Амоксицилин и инхибитор на ензима - 400 mg/57 mg/5 ml powder for oral suspension

Augmentin 250 mg/62,5 mg/5 ml powder for oral suspension България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

augmentin 250 mg/62,5 mg/5 ml powder for oral suspension

ГлаксоСмитКлайн ЕООД - Амоксицилин и инхибитор на ензима - 250 mg/62,5 mg/5 ml powder for oral suspension

Augmentin 125 mg/31,25 mg/5 ml powder for oral suspension България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

augmentin 125 mg/31,25 mg/5 ml powder for oral suspension

ГлаксоСмитКлайн ЕООД - Амоксицилин и инхибитор на ензима - 125 mg/31,25 mg/5 ml powder for oral suspension

Augmentin ES 600 mg/42,9 mg/5 ml powder for oral suspension България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

augmentin es 600 mg/42,9 mg/5 ml powder for oral suspension

ГлаксоСмитКлайн ЕООД - Амоксицилин и инхибитор на ензима - 600 mg/42,9 mg/5 ml powder for oral suspension

Augmentin  875 mg/125 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

augmentin  875 mg/125 mg film - coated tablets

ГлаксоСмитКлайн ЕООД - Амоксицилин и инхибитор на ензима - 875 mg/125 mg film - coated tablets

Augmentin  250 mg/125 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

augmentin  250 mg/125 mg film - coated tablets

ГлаксоСмитКлайн ЕООД - Амоксицилин и инхибитор на ензима - 250 mg/125 mg film - coated tablets