Savene

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Savene
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Savene
  Европейски съюз
 • Език:
 • литовски

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • VISI KITI GYDOMIEJI PRODUKTAI
 • Терапевтична област:
 • Diagnostikos ir terapinių medžiagų ekstravazacija
 • Терапевтични показания:
 • Savene skirtas antraciklino ekstravazacijos gydymui.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 14

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Įgaliotas
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000682
 • Дата Оторизация:
 • 26-07-2006
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000682
 • Последна актуализация:
 • 27-12-2019

Доклад обществена оценка

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/401074/2010

EMEA/H/C/000682

EPAR santrauka plačiajai visuomenei

Savene

deksrazoksanas

Šis dokumentas yra vaisto Savene Europos viešo vertinimo protokolo (EPAR) santrauka. Jame

paaiškinama, kaip Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetas (CHMP) įvertinęs vaistą priėmė

nuomonę, kuria rekomenduoja suteikti Savene rinkodaros teisę, ir pateikia jo vartojimo

rekomendacijas.

Kas yra Savene?

Savene – tai milteliai ir skiediklis infuziniam (į veną lašinamam) tirpalui ruošti. Jo sudėtyje yra

veikliosios medžiagos deksrazoksano.

Kam vartojamas Savene?

Savene vartojamas antraciklinų (vaistų nuo vėžio grupė) ekstravazacijai gydyti. Ekstravazacija – tai

reiškinys, kai į veną leidžiami vaistai nuo vėžio prasisunkia arba atsitiktinai suleidžiami į aplinkinius

audinius. Ji gali sukelti sunkų audinių pažeidimą.

Kadangi pacientų, kuriems pasireiškia antraciklinų ekstravazacija, yra nedaug, pažeidimas laikomas

retu, ir 2001 m. rugsėjo 19 d. Savene buvo priskirtas retiesiems vaistams (retoms ligoms gydyti skirtų

vaistų grupei).

Vaisto galima įsigyti tik pateikus receptą.

Kaip vartoti Savene?

Savene turi būti skiriamas prižiūrint gydytojui, turinčiam gydymo vaistais nuo vėžio patirties.

Pirmąją Savene infuziją reikia atlikti kuo greičiau ir ne vėliau kaip per šešias valandas po nelaimingo

atsitikimo. Dar dvi infuzijos atliekamos tuo pačiu paros laiku antrąją ir trečiąją dienomis. Infuzija turėtų

trukti vieną–dvi valandas, jai reikia parinkti ekstravazacijos nepažeistą sritį.

Kaip veikia Savene?

Savene veiklioji medžiaga deksrazoksanas – tai antraciklinų antidotas. Jos veikimo mechanizmas nėra

visiškai aiškus, tačiau galėtų būti susijęs su tuo, kaip vaistas jungiasi prie organizme esančios geležies

sudarydamas chelatą, ir kaip veikia kai kuriuos fermentus, pvz., topoizomerazę II. Šis bendras poveikis

gali padėti sumažinti antraciklinų ekstravazacijos audiniams padarytą žalą.

Nuo dešimtojo dešimtmečio pradžios deksrazoksanas naudojamas su antraciklino vartojimu siejamos

kardiomiopatijos (širdies raumens pažeidimo) profilaktikai.

Kaip buvo tiriamas Savene?

Savene poveikis tirtas dviejuose pagrindiniuose tyrimuose su 80 pacientų, kuriems dėl antraciklinų,

pvz., epirubicino arba doksorubicino, vartojimo pasireiškė ekstravazacija. Šiuose tyrimuose Savene

nebuvo lyginamas su jokiu kitu vaistu. Tyrimų tikslas buvo nustatyti, kiek pacientų prireiks

ekstravazacijos pažeistų audinių operacijos.

Kokia Savene nauda nustatyta tyrimuose?

Tik vienam iš

54 Savene veiksmingumo tyrime dalyvavusių pacientų prireikė pažeistų audinių

operacijos.

Kokia rizika siejama su Savene vartojimu?

Dažniausi gydymo Savene šalutiniai reiškiniai (nustatyti daugiau kaip 1 pacientui iš 10) yra pykinimas

bei skausmas ir infekcija injekcijos vietoje. Pacientų kraujyje taip pat gali sumažėti baltųjų kraujo

kūnelių ir trombocitų. Nors šis poveikis gali pasireikšti dėl gydymo nuo vėžio, bet jį taip pat gali sukelti

Savene, kadangi šis vaistas – citotoksiškas (ardantis besidalijančias ląsteles) ir gali paveikti kaulų

čiulpus. Dėl šių šalutinių reiškinių pacientus būtina stebėti prieš gydymą, gydymo metu ir po jo.

Išsamų visų šalutinių reiškinių, apie kuriuos pranešta gydant Savene, sąrašą galima rasti pakuotės

lapelyje.

Savene negalima vartoti pacientams, kurie gali būti itin jautrūs (alergiški) deksrazoksanui arba bet

kuriai kitai Savene sudėtinei medžiagai. Šio vaisto negalima skirti planuojančioms pastoti ar

žindančioms moterims, taip pat vakcina nuo geltonojo drugio paskiepytiems pacientams.

Kodėl Savene buvo patvirtintas?

Antraciklinų ekstravazaciją galima gydyti įvairiais būdais, tačiau standartinio patvirtinto jos gydymo

metodo nėra. CHMP nusprendė, kad Savene veiksmingai gydoma antraciklinų ekstravazacija ir kad šis

vaistas leidžia tęsti pacientų gydymą nuo vėžio. Komitetas nusprendė, kad Savene nauda yra didesnė

už keliamą riziką, ir rekomendavo suteikti jo rinkodaros teisę.

Kita informacija apie Savene:

Europos Komisija 2006 m. liepos 28 d. suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojančią Savene rinkodaros

teisę.

Išsamų Savene EPAR galima rasti čia

. Daugiau informacijos apie gydymą Savene galima rasti pakuotės

lapelyje (taip pat EPAR dalis) arba gauti iš savo gydytojo ar vaistininko.

Retųjų vaistų komiteto nuomonės apie Savene santrauką galima rasti čia

Savene

EMA/504502/2010

Psl. 2/3

Savene

EMA/504502/2010

Psl. 3/3

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2011–08.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. PAKUOTĖS LAPELIS

Pakuotės lapelis: informacija pacientui

Savene 20 mg/ml milteliai ir tirpiklis infuzinio tirpalo koncentratui

Deksrazoksanas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums

svarbi informacija

Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

Jeigu kiltų bet kokių klausimų, kreipkitės į gydytoją arba slaugytoją.

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į

gydytoją arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

Kas yra Savene ir kam jis vartojamas

Kas žinotina prieš vartojant Savene

Kaip vartoti Savene

Galimas šalutinis poveikis

Kaip laikyti Savene

Pakuotės turinys ir kita informacija

1.

Kas yra Savene ir kam jis vartojamas

Savene sudėtyje yra veikliosios medžiagos deksrazoksano, kuri yra naudojama kaip priešnuodis

priešvėžiniuose vaistuose, vadinamuose antraciklinuose.

Daugelis priešvėžinių vaistų yra skiriami intraveniniam vartojimui (leidžiami į veną). Kartais įvyksta

nelaimingi atsitikimai – vaistai suleidžiami ne į veną, o patenka į aplinkinius audinius arba iš venos

nuteka į aplinkinius audinius. Tai vadinama ekstravazacija. Tai yra rimta komplikacija, nes gali sukelti

sunkų audinių pažeidimą.

Savene yra vartojamas ekstravazacijai, kurią sukelia priešvėžiniai vaistai, vadinami antraciklinais,

gydyti suaugusiesiems. Jis gali sumažinti antraciklinų ekstravazacijos sukeltą audinių pažeidimą.

2.

Kas žinotina prieš vartojant Savene

Savene vartoti negalima:

jeigu yra alergija deksrazoksanui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai medžiagai (jos

išvardytos 6 skyriuje);

jeigu planuojate pastoti ir nenaudojate adekvačių kontraceptinių priemonių;

žindymo laikotarpiu;

jeigu Jus paskiepijo geltonojo drugio vakcina.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju arba slaugytoja prieš pradėdami vartoti Savene:

Savene skiriamas tik tuo atveju, jeigu Jums buvo ekstravazacija susijusi su chemoterapija,

turinčia antraciklinų;

gydant Savene Jums turi būti reguliariai tikrinama ekstravazacijos pažeista sritis ir atliekami

kraujo tyrimai, kuriais tikrinamas kraujo ląstelių kiekis;

jeigu Jūsų kepenų funkcija sutrikusi, gydymo metu gydytojas turi tikrinti kepenų

funkcionavimą;

jeigu Jūsų inkstų funkcija sutrikusi, gydytojas turi tikrinti, ar neatsirado požymių, reiškiančių

kraujo ląstelių pokyčius;

Vaikams ir paaugliams

Savene negalima vartoti jaunesniems nei 18 metų vaikams.

Kiti vaistai ir Savene

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui

arba slaugytojai.

Ypač informuokite savo gydytoją arba slaugytoją, jeigu vartojate arba vartojote vieną iš šių vaistų:

vakcinos: negalite vartoti Savene, jeigu būsite skiepijamas nuo geltonosios karštinės, ir

nerekomenduojama vartoti Savėne, jeigu būsite skiepijamas vakcina su gyvųjų virusų dalelėmis;

dimetilsulfoksidas (DMSO) (kremas kai kurioms odos ligoms gydyti);

fenitoinas, vaistai nuo traukulių (Savene gali sumažinti šių vaistų veiksmingumą);

antikoaguliantai (kraują skystinantys vaistai) (jūsų kraują reikės stebėti dažniau);

ciklosporinas arba takrolimuzas (abu vaistai slopina organizmo imuninę sistemą ir yra vartojami

po organų transplantacijos siekiant užkirsti kelią organo atmetimui);

mielosupresiniai vaistai (mažina raudonųjų, baltųjų arba krešėjime dalyvaujančių kraujo ląstelių

gamybą).

Nėštumo ir žindymo laikotarpis ir vaisingumas

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš

vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba slaugytoja.

Savene negalima skirti, jeigu esate nėščia.

Kol esate gydoma Savene, negalite žindyti.

Jei esate seksualiai aktyvūs, patariama naudoti veiksmingą kontracepcijos metodą, kad nepastotumėte

per gydymą ir šešis mėnesius po jo, neatsižvelgiant, ar esate vyras, ar moteris (žr. 2 skyrių „Savene

vartoti negalima“).

Informacijos apie Savene poveikį vaisingumui nepakanka. Jei Jums tai rūpi, pasitarkite su gydytoju.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Keliems pacientams, vartojusiems Savene, pasireiškė galvos svaigulys, mieguistumas ir staigus

apalpimas. Manoma, kad gydymas šiuo vaistu gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus veikia

nereikšmingai.

Savene sudėtyje yra kalio ir natrio

Kiekviename Savene tirpiklio 500 ml buteliuke yra 98 mg kalio, kuris gali būti žalingas žmonėms,

besilaikantiems dietos su mažai kalio, arba žmonėms, kurių inkstų funkcija yra sutrikusi. Jei jums kyla

aukšto kalio lygio kraujyje rizika, gydytojas tai stebės.

Kiekviename Savene tirpiklio 500 ml buteliuke taip pat yra 1,61 g natrio (valgomosios druskos

sudedamosios dalies). Tai atitinka 81 % didžiausios rekomenduojamos natrio paros normos

suaugusiesiems.

3.

Kaip vartoti Savene

Savene Jūs vartosite kontroliuojami gydytojo, kuris turi patirties gydant vaistais nuo vėžio.

Rekomenduojama dozė

Dozė priklauso nuo Jūsų ūgio, svorio ir inkstų funkcijos. Gydytojas apskaičiuos Jūsų kūno paviršiaus

plotą išreikštą kvadratiniais metrais (m

) ir nustatys, kokią turite gauti dozę. Rekomenduojama dozė

suaugusiesiems (kurių inkstų funkcija nesutrikusi) yra:

1 dieną: 1000 mg/m

2 dieną: 1000 mg/m

3 dieną: 500 mg/m

Gydytojas gali sumažinti skiriamą dozę, jeigu sergate inkstų liga.

Savene bus sušvirkštas į vieną iš Jūsų venų. Infuzija truks 1-2 valandas.

Vartojimo dažnis

Infuzijos Jums turi būti atliekamos vieną kartą per dieną 3 dienas iš eilės. Pirmoji infuzija turi būti

atlikta kaip galima greičiau ir per pirmąsias šešias valandas po antraciklinų grupės preparatų

ekstravazacijos. Savene infuzija kiekvieną dieną bus atliekama tą pačią valandą.

Savene nebus vartojamas kito antraciklinų ciklo metu, nebent vėl įvyktų ekstravazacija.

Pavartojus per didelę Saven dozę

Jeigu pavartojote per didelę Saven dozę, Jūs būsite atidžiai stebimas, ypatingą dėmesį skiriant Jūsų

kraujo ląstelėms, galimiems skrandžio ir žarnyno sutrikimams, odos reakcijoms ir plaukų slinkimui.

Ant odos patekus Saven nedelsdami kruopščiai nuplaukite pažeistą vietą vandeniu.

Jeigu kiltų bet kokių klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba slaugytoją.

4.

Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Kai kurie šalutiniai poveikiai gali būti rimti ir gali prireikti skubios medicininės pagalbos.

Gydant Savene, pranešta apie šiuos šalutinius poveikius (dažnis nežinomas):

Alerginės reakcijos, įskaitant niežulį, bėrimą, veido / gerklės tinimą, švokštimą, dusulį arba

apsunkintą kvėpavimą, sąmonės sutrikimai, hipotenziją, staigų nualpimą.

Jei pasireiškia vienas iš prieš tai nurodytų simptomų, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

Toliau pateikiami kiti galimi šalutiniai poveikiai:

Labai dažnas šalutinis poveikis: gali pasireikšti daugiau nei 1 iš 10 žmonių

pykinimas;

reakcija injekcijos vietoje (skausmas, paraudimas, patinimas, skausminga aplinkinė odos sritis

arba aplinkinės odos srities sukietėjimas);

baltųjų kraujo ląstelių ir trombocitų sumažėjimas;

infekcija (po operacijos arba kita infekcija).

Dažnas šalutinis poveikis: gali pasireikšti 1 iš 10 pacientų

vėmimas;

viduriavimas;

nuovargis, mieguistumas, galvos svaigimas, staigus nualpimas;

pojūčių sumažėjimas (regos, uoslės, klausos, prisilietimo, skonio);

karščiavimas;

kraujagyslės, į kurią leidžiamas vaistas, uždegimas (flebitas);

kraujagyslės, į kurią leidžiamas vaistas, uždegimas tik po oda, dažnai pasireiškiantis nedideliu

kraujo krešuliu;

kraujo krešulys venoje, dažniausiai rankos ar kojos;

uždegimas burnoje;

sausumas burnoje;

plaukų slinkimas;

niežėjimas (niežulys);

sumažėjęs svoris, pablogėjęs apetitas;

raumenų skausmas, tremoras (nekontroliuojami raumenų judėsiai);

kraujavimas iš makšties;

pasunkėjęs kvėpavimas;

plaučių uždegimas (plaučių infekcija);

rankų ar kojų tinimas (edema);

žaizdos komplikacijos;

kepenų funkcijos pokyčiai (jie gali būti nustatomi tyrimais).

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba

slaugytojai. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta

nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau

informacijos apie šio vaisto saugumą.

5.

Kaip laikyti Savene

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant dėžutės, miltelių flakono etiketės ir tirpiklio buteliuko etiketės po „Tinka iki“ nurodytam

tinkamumo laikui pasibaigus šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės

nurodyto mėnesio dienos.

Laikykite žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Miltelių flakonus ir tirpiklio buteliukus laikykite išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo

šviesos.

6.

Pakuotės turinys ir kita informacija

Savene sudėtis

Veiklioji medžiaga yra deksrazoksanas. Kiekviename flakone yra 500 mg deksrazoksano

(589 mg deksrazoksano hidrochlorido pavidalu).

Pagalbinė (-ės) medžiaga (-os) yra tirpiklis, kurio sudėtyje yra natrio chlorido, kalio chlorido,

magnio chlorido heksahidrato, natrio acetato trihidrato, natrio gliukonato, natrio hidoksido ir

vandens injekcijoms.

Savene išvaizda ir kiekis skubios pagalbos rinkinyje

Savene rinkinį sudaro Savene milteliai koncentratui (balti arba beveik balti milteliai) ir Savene

tirpiklis. Viename skubios pagalbos rinkinyje yra 10 Savene miltelių flakonų ir 3 Savene tirpiklio

buteliukai, tiekiami kartu su 3 buteliukų laikikliais.

Deksrazoksano koncentracija ištirpinus 25 ml Savene tirpiklio yra 20 mg/ml. Koncentratas yra šiek

tiek gelsvas.

Registruotojas ir gamintojas

Registruotojas

Clinigen Healthcare B.V.

Schiphol Boulevard 359

WTC Schiphol Airport, D Tower 11th floor

1118BJ Schiphol

Nyderlandai

Gamintojas

Cenexi-Laboratoires Thissen SA

Rue de la Papyrée 2-4-6

B-1420 Braine-L’Alleud

Belgija

Šis lapelis paskutinį kartą buvo peržiūrėtas MMMM-mm

Kiti informacijos šaltiniai

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje:

http://www.ema.europa.eu.

Toliau pateikta informacija yra skirta tik sveikatos priežiūros specialistams.

Savene 20 mg/ml miltelių ir tirpiklio infuzinio tirpalo koncentratui paruošimo rekomendacijos

Svarbu, kad prieš ruošdami Savene perskaitytumėte visą informaciją apie šią procedūrą.

1.

FORMA

Savene tiekiamas tokiu pavidalu:

Savene milteliai koncentratui

Tirpiklis, skirtas Savene

Prieš vartojimą Savene miltelius reikia ištirpinti 25 ml Savene tirpiklio, kad būtų gautas koncentratas,

kuris toliau skiedžiamas likusiu Savene tirpikliu.

2.

REKOMENDACIJOS DĖL NAUDOJIMO SAUGOS

Savene – tai priešvėžinis preparatas, todėl turi būti paisoma įprastinės priešvėžinių preparatų tinkamo

naudojimo ir naikinimo procedūros, būtent:

darbuotojai turi būti išmokyti ištirpinti vaistą;

nėščioms darbuotojoms dirbti su šiuo vaistu draudžiama;

darbuotojai, prižiūrintys tirpinimo procesą, turi dėvėti apsauginius drabužius, taip pat – kaukę,

akinius ir pirštines;

vaistui netyčia patekus ant odos ar į akis, reikia jį tučtuojau kruopščiai nuplauti dideliu kiekiu

vandens.

3.

PARUOŠIMAS INTRAVENINIAM VARTOJIMUI

3.1

Savene miltelių ištirpinimas norint paruošti koncentratą

3.1.1

Švirkštu, prie kurio pritvirtinta adata, aseptinėmis sąlygomis įtraukite 25 ml iš Savene tirpiklio

buteliuko.

3.1.2

Visą švirkšto turinį sušvirkškite į flakoną su Savene milteliais.

3.1.3 Ištraukite švirkštą su adata ir, atlikdami ranka kartotinius vartomuosius judesius, sumaišykite,

kol milteliai visiškai ištirps. Nekratykite.

3.1.4 Palikite flakoną su koncentratu pastovėti 5 min. kambario temperatūroje, tada patikrinkite ar

tirpalas yra homogeniškas ir skaidrus. Koncentratas yra šiek tiek gelsvas.

Koncentrate yra 20 mg deksrazoksano. Koncentratas turi būti nedelsiant skiedžiamas toliau.

Jame nėra antibakterinių konservantų.

3.1.5 Atidarytą tirpiklio buteliuką laikykite aseptinėmis sąlygomis, nes jis reikalingas koncentratui

skiesti.

3.2

Koncentrato praskiedimas

3.2.1

Norint pasiekti reikalingą pacientui dozę gali prireikti iki keturių Savene koncentrato flakonų.

Remdamiesi reikalinga pacientui doze, išreikšta mg, aseptinėmis sąlygomis įtraukite atitinkamą

tūrį (1 ml atitinka 20 mg deksrazoksano) tirpalo iš reikiamo kiekio koncentrato flakonų.

Naudokite sugraduotą švirkštą su adata.

3.2.2

Sušvirkškite reikiamą tūrį į atidarytą Savene tirpiklio buteliuką (žr. 3.1.5 punktą). Tirpalo

negalima maišyti su jokiais kitais vaistais.

3.2.3

Atsargiai sumaišykite infuzijos buteliuke esantį tirpalą.

3.2.4

Savene infuzuojamas aseptinėmis sąlygomis per 1-2 valandas, kambario temperatūroje ir esant

normaliam apšvietimui.

3.2.5

Kaip ir visus parenterinius preparatus, prieš vartojimą Savene koncentratą ir infuzinį tirpalą

reikia vizualiai įvertinti: ar jame nėra kietų dalelių, ar nepasikeitusi spalva. Tirpalai, kuriuose

yra nuosėdų, turi būti sunaikinti.

4.

LAIKYMAS

4.1

Prieš ištirpinimą ir praskiedimą:

Laikykite žemesnėje kaip 25

C temperatūroje.

Miltelių flakonus ir tirpiklio buteliukus laikykite išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų

apsaugotas nuo šviesos.

4.2

Po ištirpinimo ir praskiedimo:

Po ištirpinimo ir praskiedimo tirpiklio cheminis ir fizikinis stabilumas, laikant 2–8 °C

temperatūroje, išlieka 4 valandas.

Kad išvengtumėte galimo vaisto užteršimo mikrobais, preparatas turi būti suvartotas iš karto.

Jeigu vaistas nevartojamas iš karto, jis turi būti laikomas 2–8 °C temperatūroje (šaldytuve) ne

ilgiau kaip 4 valandas.

5.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Visos priemonės naudotos paruošimui, vartojimui ar valymui, įskaitant pirštines, taip pat ir skystos

atliekos, turi būti sunaikintos laikantis vietinių reikalavimų.