Sab Simplex 69,19 mg/ml oral suspension

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Активна съставка:

Силиконы

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG

АТС код:

A03AX13

INN (Международно Name):

Silicones

дозиране:

69,19 mg/ml oral suspension

Каталог на резюме:

Sab simplex, 69,19 mg/ml oral suspension - 30ml

Дата Оторизация:

2013-02-06

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите