Ruconest

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Рекомбинантный С1-инхибитор

Предлага се от:

Pharming Group N.V.

АТС код:

B06AC04

INN (Международно Name):

conestat alfa

Терапевтична група:

Drugs used in hereditary angioedema, Other hematological agents

Терапевтична област:

Ангиоедем, наследствено

Терапевтични показания:

Ruconest е показан за лечение на остри ангиоедемни пристъпи при възрастни с наследствен ангиоедем (HAE), дължащ се на дефицит на C1-естеразен инхибитор.

Каталог на резюме:

Revision: 11

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-10-28

Листовка

                36
Б. ЛИСТОВКА
37
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
RUCONEST 2100 ЕДИНИЦИ ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР
конестат алфа (conestat alfa)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар. Това
включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Ruconest и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Ruconest
3.
Как да използвате Ruconest
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ruconest
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА RUCONEST И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Ruconest съдържа конестат алфа като
активно вещество. Конестат алфа
представлява
рекомбинантна форма на човешки
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ruconest 2100 единици прах за инжекционен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един флакон съдържа 2100 единици
конестат алфа (conestat alfa), съответстващи
на 2 100
единици на 14 ml след разтваряне или
концентрация 150 единици/ml.
Конестат алфа е рекомбинантен аналог
на човешкия С1 естеразен инхибитор
(rhC1-INH),
произведен чрез рекомбинантна ДНК
технология в млякото на трансгенни
зайци.
1 единица активност на конестат алфа
се определя като еквивалент на С1
естеразна инхибираща
активност, която се проявява от 1 ml
сборна нормална плазма.
Помощно вещество с известно действие:
Всеки флакон съдържа приблизително 19,5
mg натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор
Бял до почти бял прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ruconest е показан за лечение на остри
пристъпи на ангиоедем при възрастни,
юноши и деца (на
възраст 2 и повече години) с
наследствен ангиоедем (НАЕ) поради
дефицит на С1 естеразен
инхибитор.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложението на Ruconest трябва да бъде
започнато 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-03-2021
Листовка Листовка чешки 11-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-03-2021
Листовка Листовка датски 11-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-03-2021
Листовка Листовка немски 11-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-03-2021
Листовка Листовка естонски 11-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-03-2021
Листовка Листовка гръцки 11-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-03-2021
Листовка Листовка английски 11-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-02-2017
Листовка Листовка френски 11-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-03-2021
Листовка Листовка италиански 11-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-02-2017
Листовка Листовка латвийски 11-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-02-2017
Листовка Листовка литовски 11-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-03-2021
Листовка Листовка унгарски 11-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-03-2021
Листовка Листовка малтийски 11-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-02-2017
Листовка Листовка нидерландски 11-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-02-2017
Листовка Листовка полски 11-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-03-2021
Листовка Листовка португалски 11-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-02-2017
Листовка Листовка румънски 11-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-03-2021
Листовка Листовка словашки 11-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-03-2021
Листовка Листовка словенски 11-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-02-2017
Листовка Листовка фински 11-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-03-2021
Листовка Листовка шведски 11-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-03-2021
Листовка Листовка норвежки 11-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-03-2021
Листовка Листовка исландски 11-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-03-2021
Листовка Листовка хърватски 11-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 06-02-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите