Rivastigmine Actavis

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ривастигмин хидроген тартрат

Предлага се от:

Actavis Group PTC ehf

АТС код:

N06DA03

INN (Международно Name):

rivastigmine

Терапевтична група:

Psychoanaleptics,

Терапевтична област:

Dementia; Alzheimer Disease; Parkinson Disease

Терапевтични показания:

Симптоматично лечение на лека до умерено тежка деменция от Алцхаймер. Симптоматично лечение на лека до умерено тежка деменция при пациенти с идиопатична болест на Паркинсон.

Каталог на резюме:

Revision: 17

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-06-16

Листовка

                50
Б. ЛИСТОВКА
51
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
РИВАСТИГМИН ACTAVIS 1,5 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
РИВАСТИГМИН ACTAVIS 3 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
РИВАСТИГМИН ACTAVIS 4,5 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
РИВАСТИГМИН ACTAVIS 6 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ривастигмин (rivastigmine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Ривастигмин Actavis и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Ривастигмин Actavis
3.
Как да приемате Ривастигмин Actavis
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ривастигм
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ривастигмин Actavis 1,5 mg твърди капсули
Ривастигмин Actavis 3 mg твърди капсули
Ривастигмин Actavis 4,5 mg твърди капсули
Ривастигмин Actavis 6 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Ривастигмин Actavis 1,5 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа ривастигмин
хидрогентартрат, съответстващ на 1,5 mg
ривастигмин
(rivastigmine).
Ривастигмин Actavis 3 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа ривастигмин
хидрогентартрат, съответстващ на 3,0 mg
ривастигмин
(rivastigmine).
Ривастигмин Actavis 4,5 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа ривастигмин
хидрогентартрат, съответстващ на 4,5 mg
ривастигмин
(rivastigmine).
Ривастигмин Actavis 6 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа ривастигмин
хидрогентартрат, съответстващ на 6 mg
ривастигмин
(rivastigmine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула (капсула)
Ривастигмин Actavis 1,5 mg твърди капсули
Почти бял до бледожълт прах в твърда
капсула с жълта капачка и жълто тяло с
отпечатан
надпис в червено “RIV 1,5mg” върху
тялото.
Ривастигмин Actavis 3 mg твърди капсули
Почти бял до бледожълт прах в капсула
с оранжева кап
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 05-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 05-07-2023
Листовка Листовка чешки 05-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 05-07-2023
Листовка Листовка датски 05-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 05-07-2023
Листовка Листовка немски 05-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 05-07-2023
Листовка Листовка естонски 05-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 05-07-2023
Листовка Листовка гръцки 05-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 05-07-2023
Листовка Листовка английски 05-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 05-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-07-2015
Листовка Листовка френски 05-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 05-07-2023
Листовка Листовка италиански 05-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 05-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-07-2015
Листовка Листовка латвийски 05-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 05-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-07-2015
Листовка Листовка литовски 05-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 05-07-2023
Листовка Листовка унгарски 05-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 05-07-2023
Листовка Листовка малтийски 05-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 05-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-07-2015
Листовка Листовка нидерландски 05-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 05-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-07-2015
Листовка Листовка полски 05-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 05-07-2023
Листовка Листовка португалски 05-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 05-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-07-2015
Листовка Листовка румънски 05-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 05-07-2023
Листовка Листовка словашки 05-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 05-07-2023
Листовка Листовка словенски 05-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 05-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-07-2015
Листовка Листовка фински 05-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 05-07-2023
Листовка Листовка шведски 05-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 05-07-2023
Листовка Листовка норвежки 05-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 05-07-2023
Листовка Листовка исландски 05-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 05-07-2023
Листовка Листовка хърватски 05-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 05-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 13-07-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите