Rivastigmine 1 A Pharma

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ривастигмин

Предлага се от:

1 A Pharma GmbH

АТС код:

N06DA03

INN (Международно Name):

rivastigmine

Терапевтична група:

Psychoanaleptics,

Терапевтична област:

Alzheimer Disease; Dementia; Parkinson Disease

Терапевтични показания:

Симптоматично лечение на лека до умерено тежка деменция от Алцхаймер. Симптоматично лечение на лека до умерено тежка деменция при пациенти с идиопатична болест на Паркинсон.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-12-11

Листовка

                53
Б. ЛИСТОВКА
54
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
RIVASTIGMINE 1 A PHARMA 1,5 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
RIVASTIGMINE 1 A PHARMA 3 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
RIVASTIGMINE 1 A PHARMA 4,5 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
RIVASTIGMINE 1 A PHARMA 6 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ривастигмин (rivastigmine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Rivastigmine 1 A Pharma и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете преди да
приемете Rivastigmine 1 A Pharma
3.
Как да приемате Rivastigmine 1 A Pharma
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Rivastigmine 1 A Pharma
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА RIVAST
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Rivastigmine 1 A Pharma 1,5 mg твърди капсули
Rivastigmine 1 A Pharma 3 mg твърди капсули
Rivastigmine 1 A Pharma 4,5 mg твърди капсули
Rivastigmine 1 A Pharma 6 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка капсула съдържа ривастигмин
хидроген тартрат, съответстващ на 1,5 mg
ривастигмин
_(rivastigmine)._
Всяка капсула съдържа ривастигмин
хидроген тартрат, съответстващ на 3 mg
ривастигмин
_(rivastigmine)._
Всяка капсула съдържа ривастигмин
хидроген тартрат, съответстващ на 4,5 mg
ривастигмин
_(rivastigmine)._
Всяка капсула съдържа ривастигмин
хидроген тартрат, съответстващ на 6 mg
ривастигмин
_(rivastigmine)._
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула
Почти бял до бледожълт прах в капсула
с жълта капачка и жълто тяло с
отпечатан надпис в
червено “RIV 1.5 mg” върху тялото.
Почти бял до бледожълт прах в капсула
с оранжева капачка и оранжево тяло с
отпечатан
надпис в червено “RIV 3 mg” върху тялото.
Почти бял до бледожълт прах в капсула
с червена капачка и червено тяло с
отпечатан надпис в
червено “RIV 4,5 mg” върху тялото.
Почти бял до бледожълт прах в капсула
с черве
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-06-2023
Листовка Листовка чешки 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-06-2023
Листовка Листовка датски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-06-2023
Листовка Листовка немски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-06-2023
Листовка Листовка естонски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-06-2023
Листовка Листовка гръцки 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-06-2023
Листовка Листовка английски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-07-2013
Листовка Листовка френски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-06-2023
Листовка Листовка италиански 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-07-2013
Листовка Листовка латвийски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-07-2013
Листовка Листовка литовски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-06-2023
Листовка Листовка унгарски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-06-2023
Листовка Листовка малтийски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-07-2013
Листовка Листовка нидерландски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-07-2013
Листовка Листовка полски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-06-2023
Листовка Листовка португалски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-07-2013
Листовка Листовка румънски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-06-2023
Листовка Листовка словашки 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-06-2023
Листовка Листовка словенски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-07-2013
Листовка Листовка фински 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-06-2023
Листовка Листовка шведски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-06-2023
Листовка Листовка норвежки 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-06-2023
Листовка Листовка исландски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-06-2023
Листовка Листовка хърватски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-06-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите