Rivastigmin Cipla 4,5 mg hard gelatin capsule

Страна: България

Език: български

Източник: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Предлага се от:

CIPLA (UK) LIMITED

АТС код:

N06DA3

дозиране:

4,5 mg hard gelatin capsule

Каталог на резюме:

Rivastigmin Cipla, 4.5 mg hard gelatin capsule x 28,x30,x56,x60;

Дата Оторизация:

2013-04-01

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите