Ristfor

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ситаглиптин, метформин хидрохлорид

Предлага се от:

Merck Sharp & Dohme B.V.

АТС код:

A10BD07

INN (Международно Name):

sitagliptin, metformin hydrochloride

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

For patients with type-2 diabetes mellitus: , Ristfor is indicated as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in patients inadequately controlled on their maximal tolerated dose of metformin alone or those already being treated with the combination of sitagliptin and metformin. , Ristfor е посочено в комбинация с сульфонилмочевины (аз. тройната комбинирана терапия) като допълнение към диета и упражнения при пациенти, недостатъчно контролирани за тяхното максимално переносимой дозата на метформина и сульфонилмочевины. , Ristfor е посочено като тройна комбинирана терапия с пролифераторами пероксисом-активиран рецептор гама (PPARy) агонист (аз. тиазолидиндионом) като допълнение към диета и упражнения при пациенти, недостатъчно контролирани за тяхното максимално переносимой дозата на метформина и агонист PPARy. , Ristfor също се посочва като допълнение към инсулин (аз. тройната комбинирана терапия) като допълнение към диета и физически упражнения за подобряване на гликемичния контрол при пац

Каталог на резюме:

Revision: 25

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-03-15

Листовка

                40
Б. ЛИСТОВКА
41
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
RISTFOR 50 MG/850
MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
RISTFOR
50 MG/1 000
MG
ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ситаглиптин/метформинов
хидрохлорид
(sitagliptin/metformin
hydrochloride
)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА
ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО
,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ
.
-
Запазете
тази листовка. Може да
се наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар
,
фармацевт
или
медицинска сестра
.
-
Това лекарство
е предписано лично на Вас. Не го
преотстъпвайте
на други хора. То може
да им навреди
,
независимо че признаците на тяхното
заболяване
са същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции
,
уведомете Вашия лекар
,
фармацевт
или медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази листовка
.
Вижте точка
4.
КАКВО
СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Ristfor и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Ristfor
3.
Как да приемате
Ristfor
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ristfor
6.
Съдържание на опаковката
и допълнителна информация
1.
КАКВО
ПРЕДСТАВЛЯВА RISTFOR И З
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ristfor 50 mg/850
mg филмирани таблетки
Ristfor 50 mg/1 000
mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Ristfor 50 mg/850
mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа ситаглиптин
фосфат монохидрат,
еквивалентен на 50
mg
ситаглиптин
(sitagliptin),
и 850
mg метформинов
хидрохлорид
(
metformin hydrochloride)
.
Ristfor 50 mg/1 000
mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа ситаглиптин
фосфат монохидрат,
еквивалентен на 50
mg
ситаглиптин
(sitagliptin),
и 1
000 m
g метформинов
хидрохлорид
(
metformin hydr
ochloride).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка
6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Ristfor 50 mg/850 mg
филмирани таблетки
Розова филмирана таблетка с форма на
капсула, с вдлъбнато релефно
означение
“515” от
едната страна.
Ristfor 50 mg/1 000
mg филмирани таблетки
Червена филмирана таблетка с форма на
капсула, с вдлъбнато релефно
означение
“577” от
едната страна
.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
При възрастни пациенти със захарен
диабет тип
2:
Ristfor
е показан като допълнение към диета и
упражнения за подобряване на
гликемичния
контрол при пациенти, при
които не е постигнат зад
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 01-07-2022
Листовка Листовка чешки 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 01-07-2022
Листовка Листовка датски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 01-07-2022
Листовка Листовка немски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 01-07-2022
Листовка Листовка естонски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 01-07-2022
Листовка Листовка гръцки 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 01-07-2022
Листовка Листовка английски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 01-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 25-02-2015
Листовка Листовка френски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 01-07-2022
Листовка Листовка италиански 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 01-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 25-02-2015
Листовка Листовка латвийски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 01-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 25-02-2015
Листовка Листовка литовски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 01-07-2022
Листовка Листовка унгарски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 01-07-2022
Листовка Листовка малтийски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 01-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 25-02-2015
Листовка Листовка нидерландски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 01-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 25-02-2015
Листовка Листовка полски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 01-07-2022
Листовка Листовка португалски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 01-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 25-02-2015
Листовка Листовка румънски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 01-07-2022
Листовка Листовка словашки 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 01-07-2022
Листовка Листовка словенски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 01-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 25-02-2015
Листовка Листовка фински 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 01-07-2022
Листовка Листовка шведски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 01-07-2022
Листовка Листовка норвежки 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 01-07-2022
Листовка Листовка исландски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 01-07-2022
Листовка Листовка хърватски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 01-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 25-02-2015

Преглед на историята на документите