Ribavirin Teva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Рибавирин

Предлага се от:

Teva B.V.

АТС код:

J05AB04

INN (Международно Name):

ribavirin

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

Хепатит C, хроничен

Терапевтични показания:

Ribavirin ТЕВА е показан за лечение на хроничен хепатит С вируса (HCV) инфекция при възрастни, деца 3-годишна възраст и подрастващи и трябва да се използва само като част от една комбинация режим с Интерферон алфа-2b. Монотерапията с рибавирин не трябва да се използва. Няма сигурност или информационни ефективността на прилагането на рибавирина с други форми на интерферон (аз. не alfa-2b). Наивни пациенти възрастни пациенти Рибавирин Тева е посочено, в комбинация с интерфероном алфа-2b, за лечение на възрастни пациенти с всички видове хроничен хепатит С, освен генотип 1, по-рано не се обработват, без декомпенсации на черния дроб, с високо ниво на аланинаминотрансферазы (ALT), които са положителни за хепатит С вирусна рибонуклеиновой киселина РНК на HCV. Деца пациенти (деца от 3 години и юноши) Рибавирин Тева е посочено, в комбинация от лекарства с интерфероном alfa2b, за лечение на деца и юноши на възраст от 3 и повече години, които имат всички видове на хроничен хепатит С, освен генотип 1, по-рано не се обраб

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2009-03-31

Листовка

                40
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
41
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
РИБАВИРИН TEVA 200 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
рибавирин
_(ribavirin)_
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,фармацевт
или медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани
в тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Рибавирин Teva
и за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Рибавирин Teva
3.
Как да приемате Рибавирин Teva
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Рибавирин Teva
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Рибавирин Teva 200 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка капсула Рибавирин Teva съдържа 200
mg рибавирин (ribavirin)
_._
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Tвърда капсула
Бели, непрозрачни и напечатани със
синьо мастило.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Рибавирин Teva, в комбинация с други
лекарствени продукти, е показан за
лечение на хроничен
хепатит С (chronic hepatitis C, СНС) при
възрастни (вж. точки 4.2, 4.4 и 5.1).
Рибавирин Teva, в комбинация с други
лекарствени продукти, е показан за
лечение на хроничен
хепатит С (СНС) при педиатрични
пациенти (деца на възраст 3 години и
по-големи и юноши),
без предходно лечение и без
чернодробна декомпенсация (вж. точки
4.2, 4.4 и 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да бъде започнато и
да се проследява от лекар с опит в
лечението на
хроничен хепатит С.
Дозировка
Рибавирин Teva трябва да се използва в
комбинирана терапия, както е описано в
точка 4.1.
Моля, консултирайте се със
съответната Кратк
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 09-07-2021
Листовка Листовка чешки 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 09-07-2021
Листовка Листовка датски 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 09-07-2021
Листовка Листовка немски 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 09-07-2021
Листовка Листовка естонски 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 09-07-2021
Листовка Листовка гръцки 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 09-07-2021
Листовка Листовка английски 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 09-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 09-07-2021
Листовка Листовка френски 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 09-07-2021
Листовка Листовка италиански 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 09-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 09-07-2021
Листовка Листовка латвийски 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 09-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 09-07-2021
Листовка Листовка литовски 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 09-07-2021
Листовка Листовка унгарски 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 09-07-2021
Листовка Листовка малтийски 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 09-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 09-07-2021
Листовка Листовка нидерландски 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 09-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 09-07-2021
Листовка Листовка полски 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 09-07-2021
Листовка Листовка португалски 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 09-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 09-07-2021
Листовка Листовка румънски 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 09-07-2021
Листовка Листовка словашки 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 09-07-2021
Листовка Листовка словенски 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 09-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 09-07-2021
Листовка Листовка фински 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 09-07-2021
Листовка Листовка шведски 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 09-07-2021
Листовка Листовка норвежки 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 09-07-2021
Листовка Листовка исландски 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 09-07-2021
Листовка Листовка хърватски 09-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 09-07-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите