Ribavirin Mylan (previously Ribavirin Three Rivers)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Рибавирин

Предлага се от:

Mylan S.A.S

АТС код:

J05AB04

INN (Международно Name):

ribavirin

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

Хепатит C, хроничен

Терапевтични показания:

Ribavirin Mylan е показан за лечение на хроничен хепатит С и трябва да се използва само като част от една комбинация режим с Интерферон алфа-2b (възрастни, деца (три години на възраст и стар) и юноши). Монотерапията с рибавирин не трябва да се използва. Няма информация за безопасност или ефикасност при употребата на рибавирин с други форми на интерферон (т.е.. не alfa-2b). Моля, запознайте се и с интерфероном алфа-2b кратка характеристика на продукта (Смпц) за прописывания информация за конкретни продукти. Наивно patientsAdult patientsRibavirin Mylan в посочения в комбинация с интерфероном алфа-2b, за лечение на възрастни пациенти с всички видове хроничен хепатит С, освен генотип 1, по-рано не се обработват, без декомпенсации на черния дроб, с високо ниво на аланинаминотрансферазы (ALT), които са положителни за суроватъчен хепатит С вирус (HCV) РНК. Децата и adolescentsRibavirin Mylan в е посочено в режим комбинация с интерфероном алфа-2b, за лечение на деца и юноши на възраст три и повече години, които имат

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2010-06-10

Листовка

                47
Б. ЛИСТОВКА
48
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
RIBAVIRIN MYLAN 200 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
рибавирин (ribavirin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт
или
медицинска сестра. Това включва и
всички нежелани реакции, неописани в
тази
листовка. Виж точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Ribavirin Mylan и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете преди да
приемаете Ribavirin Mylan
3.
Как да приемате Ribavirin Mylan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ribavirin Mylan
6.
Съдържание на опаковката и друга
информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА RIBAVIRIN MYLAN И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
Ribavirin Mylan съдържа активното вещество
рибавирин. Това лекарство спира
р
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ribavirin Mylan 200 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка твърда капсула съдържа 200 mg
рибавирин (ribavirin).
Помощно вещество с известно действие:
всяка твърда капсула съдържа 15 mg
лактоза
монохидрат.
За пълния списък с помощните вещества,
вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърди капсули
Бяло, непрозрачно тяло с отпечатано в
зелено означение „riba/200“ и бяло
непрозрачно капаче с
отпечатано в зелено означение
„riba/200“.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ribavirin Mylan е ппоказан за лечение на
хроничен хепатит С (СНС) и трябва да се
използва
само като част от комбинирана схема с
интерферон алфа-2b (при възрастни, деца
на възраст на
и над 3 години и юноши). Рибавирин не
трябва да се използва като
монотерапия.
Няма данни за безопасността и
ефикасността при употреба на
рибавирин с други форми на
интерферон (т.е. различни от алфа-2b).
Моля, направете също справка и с
Кратката характеристика на продукта
(КХП) на интерферон
алфа-2b за информация за предписване на
точно този продукт.
Нелекувани пациенти
_Възрастни пациенти (на 18 години и
по-в
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 31-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 31-07-2019
Листовка Листовка чешки 31-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 31-07-2019
Листовка Листовка датски 31-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 31-07-2019
Листовка Листовка немски 31-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 31-07-2019
Листовка Листовка естонски 31-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 31-07-2019
Листовка Листовка гръцки 31-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 31-07-2019
Листовка Листовка английски 31-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 31-07-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-02-2011
Листовка Листовка френски 31-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 31-07-2019
Листовка Листовка италиански 31-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 31-07-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-02-2011
Листовка Листовка латвийски 31-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 31-07-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-02-2011
Листовка Листовка литовски 31-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 31-07-2019
Листовка Листовка унгарски 31-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 31-07-2019
Листовка Листовка малтийски 31-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 31-07-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-02-2011
Листовка Листовка нидерландски 31-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 31-07-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-02-2011
Листовка Листовка полски 31-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 31-07-2019
Листовка Листовка португалски 31-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 31-07-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-02-2011
Листовка Листовка румънски 31-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 31-07-2019
Листовка Листовка словашки 31-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 31-07-2019
Листовка Листовка словенски 31-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 31-07-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-02-2011
Листовка Листовка фински 31-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 31-07-2019
Листовка Листовка шведски 31-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 31-07-2019
Листовка Листовка норвежки 31-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 31-07-2019
Листовка Листовка исландски 31-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 31-07-2019
Листовка Листовка хърватски 31-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 31-07-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите