Rhesonativ 625 IU/ml solution for injection

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Активна съставка:

Анти-D (rh) имуноглобулин

Предлага се от:

Octapharma (IP) Ltd

АТС код:

J06BB1

INN (Международно Name):

Anti-D (rh) immunoglobulin

дозиране:

625 IU/ml solution for injection

Каталог на резюме:

Rhesonativ, 625 IU/ml solution for injection amp. 1 ml x 1; amp. 2 ml x 1; x 10

Дата Оторизация:

2015-06-02

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите