Revasc

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

дезирудин

Предлага се от:

Canyon Pharmaceuticals Ltd.

АТС код:

B01AE01

INN (Международно Name):

desirudin

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Венозна тромбоза

Терапевтични показания:

Предотвратяване на дълбока венозна тромбоза при пациенти, подложени на елективна операция за подмяна на бедро или коляно.

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

1997-07-09

Листовка

                13
ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА
ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА
КАРТОНЕНА КУТИЯ: ЗА 2 ФЛАКОНА (15
MG/ФЛАКОН) И 2 АМПУЛИ
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Revasc 15 mg/0,5 ml прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Desirudin
2.
ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО/ИТЕ ВЕЩЕСТВО/А
Всеки флакон съдържа 15 mg дезирудин с 18
000 ATU/mg, съответстващи на приблизително
270 000
ATU на флакон.
3.
СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Прах: магнезиев хлорид и натриев
хидроксид
Разтворител: манитол и вода за
инжекции
4.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА
ОПАКОВКА
Прах и разтворител за инжекционен
разтвор
15 mg прах във флакон и 0,5 ml разтворител в
ампула
Количество в опаковка по 2
5.
НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ИЩА НА
ВЪВЕЖДАНЕ
Да се разтвори непосредствено преди
употреба с осигурения разтворител.
Преди употреба прочетете
листовката.
Само за подкожно приложение.
6.
СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ
ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА
СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА
И ДОСЕГА НА ДЕЦА
Да се съхранява на място недостъпно за
деца.
7.
ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е
НЕОБХОДИМО
8.
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ
Годен до:
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
14
9.
СПЕЦИАЛНИ 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Revasc 15 mg/0,5 ml прах и разтворител за
инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 15 mg дезирудин (
_desirudin_
)
След разтваряне един флакон съдържа 15
mg** дезирудин * на 0,5 ml.
Дезирудин се състои от едноверижен
полипептид от 65 аминокиселинни
остатъка и 3 дисулфидни
моста.
* получен чрез рекомбинантна ДНК
технология в дрождени клетки.
** съответстват приблизително на 270 000
антитромбинови единици (ATU) или 18 000 ATU
на mg
дезирудин, съгласно Втория
международен стандарт на СЗО за
aлфа-тромбин.
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Бял прах и бистър, безцветен
разтворител за инжекционен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Превенция на дълбока венозна тромбоза
при пациенти, подложени на елективна
хирургична намеса
за смяна на тазобедрена или колянна
става.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с Revasc трябва да се започне
под ръководството на лекар с опит в
областта на
коагулационните нарушения. Указания
за приго
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 29-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта испански 29-07-2014
Листовка Листовка чешки 29-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта чешки 29-07-2014
Листовка Листовка датски 29-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта датски 29-07-2014
Листовка Листовка немски 29-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта немски 29-07-2014
Листовка Листовка естонски 29-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта естонски 29-07-2014
Листовка Листовка гръцки 29-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 29-07-2014
Листовка Листовка английски 29-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта английски 29-07-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-07-2007
Листовка Листовка френски 29-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта френски 29-07-2014
Листовка Листовка италиански 29-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта италиански 29-07-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-07-2007
Листовка Листовка латвийски 29-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 29-07-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-07-2007
Листовка Листовка литовски 29-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта литовски 29-07-2014
Листовка Листовка унгарски 29-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 29-07-2014
Листовка Листовка малтийски 29-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 29-07-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-07-2007
Листовка Листовка нидерландски 29-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 29-07-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-07-2007
Листовка Листовка полски 29-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта полски 29-07-2014
Листовка Листовка португалски 29-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта португалски 29-07-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-07-2007
Листовка Листовка румънски 29-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта румънски 29-07-2014
Листовка Листовка словашки 29-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта словашки 29-07-2014
Листовка Листовка словенски 29-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта словенски 29-07-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-07-2007
Листовка Листовка фински 29-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта фински 29-07-2014
Листовка Листовка шведски 29-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта шведски 29-07-2014
Листовка Листовка норвежки 29-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 29-07-2014
Листовка Листовка исландски 29-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта исландски 29-07-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите