Respiporc FLUpan H1N1

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Influenza A virus/human strain: A/Jena/VI5258/2009 (H1N1)pdm09, inactivated

Предлага се от:

CEVA Santé Animale

АТС код:

QI09AA03

INN (Международно Name):

Porcine influenza vaccine (inactivated)

Терапевтична група:

Прасета

Терапевтична област:

Имунологични, инактивирани вирусни ваксини за прасета, вирус на свински грип

Терапевтични показания:

Активна имунизация на свинете, на възраст от 8 седмици и след това срещу пандемичен грип H1N1 на свинския грип, за да се намали вирусния товар в белите дробове и вирусна экскреция. The vaccine can be used during pregnancy up to three weeks before expected farrowing and during lactation lactation.

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-05-17

Листовка

                13
В. ЛИСТОВКА
14
ЛИСТОВКА:
RESPIPORC FLUPAN H1N1 ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА
ПРАСЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Ceva Santé Animale
10 av. de La Ballastière
33500 Libourne
Франция
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
IDT Biologika GmbH
Am Pharmapark
06861 Dessau-Rosslau
Германия
Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.
Szállás u. 5.
1107 Budapest
Унгария
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
RESPIPORC FLUpan H1N1 инжекционна суспензия за
прасета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТ ИТЕ
Всяка доза от 1 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Инактивиран Influenza A вирус/човешки
Щам:
A/Jena/VI5258/2009(H1N1)pdm09
≥
16 HU
1
1
HU – хемаглутиниращи единици.
АДЖУВАНТ:
Карбомер 971P NF
2 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Тиомерсал
0,1 mg
Бистра до леко мътна, червеникава до
бледо-розова суспензия.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Активна имунизация на прасета след
8-седмична възраст срещу пандемичния
вирус наH1N1
influenza с цел понижаване на вирусното
натоварване на белия дроб и
екскрецията на вируса.
Начало на имунитета: 7 дни след
първичното ваксиниране.
Продължителност на имунитета: 3 месеца
след първичното ваксиниране.
15
5.
ПРО
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
RESPIPORC FLUpan H1N1 инжекционна суспензия за
прасета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза от 1 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Инактивиран influenza A вирус/човешки
Щам:
A/Jena/VI5258/2009(H1N1)pdm09
≥
16 HU
1
1
HU – хемаглутиниращи единици.
АДЖУВАНТ:
Карбомер 971P NF
2 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Тиомерсал
0,1 mg
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
Бистра до леко мътна, червеникава до
бледо-розова суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Прасета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Активна имунизация на прасета след
8-месечна възраст срещу пандемичния H1N1
свински
грипен вирус с цел понижаване на
вирусното натоварване на белите
дробове и вирусната
екскреция.
Начало на имунитета: 7 дни след
първичното ваксиниране.
Продължителност на имунитета: 3 месеца
след първичното ваксиниране.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
ВМП
Да се ваксинират само здрави животни.
4.5
СПЕЦИАЛНИ ПРЕ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-03-2022
Листовка Листовка чешки 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-03-2022
Листовка Листовка датски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-03-2022
Листовка Листовка немски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-03-2022
Листовка Листовка естонски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-03-2022
Листовка Листовка гръцки 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-03-2022
Листовка Листовка английски 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-06-2017
Листовка Листовка френски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-03-2022
Листовка Листовка италиански 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 14-02-2022
Листовка Листовка латвийски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 14-02-2022
Листовка Листовка литовски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-03-2022
Листовка Листовка унгарски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-03-2022
Листовка Листовка малтийски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 14-02-2022
Листовка Листовка нидерландски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 14-02-2022
Листовка Листовка полски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-03-2022
Листовка Листовка португалски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 14-02-2022
Листовка Листовка румънски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-03-2022
Листовка Листовка словашки 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-03-2022
Листовка Листовка словенски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 14-02-2022
Листовка Листовка фински 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-03-2022
Листовка Листовка шведски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-03-2022
Листовка Листовка норвежки 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-03-2022
Листовка Листовка исландски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-03-2022
Листовка Листовка хърватски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 14-02-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите