Repso

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

лефлуномид

Предлага се от:

Teva B.V.

АТС код:

L04AA13

INN (Международно Name):

leflunomide

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Arthritis, Rheumatoid; Arthritis, Psoriatic

Терапевтични показания:

Лефлуномид е показан за лечение на възрастни пациенти с:активен ревматоиден артрит, тъй като болестта-модифицирующие противоревматические лекарства (DMARDS);активен псориатичен артрит. Последните или едновременното лечение гепатотоксичными или haematotoxic лекарства (e. метотрексат) може да доведе до повишен риск от сериозни нежелани реакции; следователно, започването на лечението с лефлуномид трябва да бъде внимателно обмислено по отношение на тези аспекти на полза / риск. Освен това, преминаването лефлуномидом в друга DMARDS без спазване на процедурата за промиване може също да увеличи риска от сериозни нежелани реакции, дори и дълго време след смяна.

Каталог на резюме:

Revision: 11

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2011-03-14

Листовка

                40
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
41
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
REPSO 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
лефлуномид (leflunomide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
от това, че че признаците на тяхното
заболяване са същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции уведомете Вашия
лекар, фармацевт
или медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Repso и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Repso
3.
Как да приемате Repso
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Repso
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА REPSO
И ЗА КА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Repso 10 mg филмирани таблетки
Repso 20 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Repso 10 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg
лефлуномид (leflunomide).
_Помощни вещества с известно действие
_
Всяка филмирана таблетка съдържа 97,25 mg
лактоза монохидрат и 3,125 mg безводна
лактоза.
Repso 20 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 20 mg
лефлуномид (leflunomide).
_Помощни вещества с известно действие
_
Всяка филмирана таблетка съдържа 194,5 mg
лактоза монохидрат и 6,25 mg безводна
лактоза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Repso 10 mg филмирани таблетки
Бели, кръгли, филмирани таблетки, с
вдлъбнато релефно означениe “10” от
едната страна и “L”
от другата.
Repso 20 mg филмирани таблетки
Тъмнобежови филмирани таблетки, с
триъгълна форма, с вдлъбнато релефно
означение “20” от
едната страна и “L” от другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лефлуномид е показан за лечение на
възрастни пациенти с

актив
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-04-2016
Листовка Листовка чешки 21-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-04-2016
Листовка Листовка датски 21-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-04-2016
Листовка Листовка немски 21-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-04-2016
Листовка Листовка естонски 21-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-04-2016
Листовка Листовка гръцки 21-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-04-2016
Листовка Листовка английски 21-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-04-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-03-2011
Листовка Листовка френски 21-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-04-2016
Листовка Листовка италиански 21-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-04-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-03-2011
Листовка Листовка латвийски 21-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-04-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-03-2011
Листовка Листовка литовски 21-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-04-2016
Листовка Листовка унгарски 21-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-04-2016
Листовка Листовка малтийски 21-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-04-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-03-2011
Листовка Листовка нидерландски 21-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-04-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-03-2011
Листовка Листовка полски 21-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-04-2016
Листовка Листовка португалски 21-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-04-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-03-2011
Листовка Листовка румънски 21-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-04-2016
Листовка Листовка словашки 21-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-04-2016
Листовка Листовка словенски 21-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-04-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-03-2011
Листовка Листовка фински 21-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-04-2016
Листовка Листовка шведски 21-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-04-2016
Листовка Листовка норвежки 21-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-04-2016
Листовка Листовка исландски 21-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-04-2016
Листовка Листовка хърватски 21-04-2016
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-04-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите