Repaglinide Teva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

репаглинид

Предлага се от:

Teva Pharma B.V.

АТС код:

A10BX02

INN (Международно Name):

repaglinide

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Repaglinide е показан при пациенти с диабет тип 2 (не-инсулинозависим диабет диабет (NIDDM)), чиято хипергликемия вече може да се контролира задоволително от диета, намаляване на телесното тегло и упражнения. Репаглинид също е показан в комбинация с метформин при пациенти с диабет тип 2, които не са задоволително контролирани само с метформин. Лечението трябва да се започне като допълнение към диета и физически упражнения за понижаване на кръвната захар във връзка с храненията.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-06-28

Листовка

                26
Б. ЛИСТОВКА
27
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
РЕПАГЛИНИД TEVA 0,5 MG ТАБЛЕТКИ
РЕПАГЛИНИД TEVA 1 MG ТАБЛЕТКИ
РЕПАГЛИНИД TEVA 2 MG ТАБЛЕТКИ
репаглинид (рepaglinide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Репаглинид Teva и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Репаглинид Teva
3.
Как да приемате Репаглинид Teva
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Репаглинид Teva
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РЕПАГЛИНИД TEVA
И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Репаг
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Репаглинид Teva 0,5 mg таблетки
Репаглинид Teva 1 mg таблетки
Репаглинид Teva 2 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Репаглинид Teva 0,5 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 0,5 mg репаглинид
(repaglinide).
Репаглинид Teva 1 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 1 mg репаглинид
(repaglinide).
Репаглинид Teva 2 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 2 mg репаглинид
(repaglinide).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Репаглинид Teva 0,5 mg таблетки
Светлосиня до синя таблетка с форма на
капсула, с вдлъбнато релефно
означение “93” от
едната страна и “210” от другата.
Репаглинид Teva 1 mg таблетки
Жълта до светложълта таблетка с форма
на капсула, с вдлъбнато релефно
означение “93” от
едната страна и “211” от другата
страна.
Репаглинид Teva 2 mg таблетки
Таблетка с форма на капсула, с цвят на
праскова, мозаечна, с вдлъбнато
релефно означение
“93” от едната страна и “212” от
другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Репаглинид е показан при възрастни
със захарен диабет тип 2, при които
хипергликемията не
може да се контролира добре чрез
дие
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-12-2021
Листовка Листовка чешки 17-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-12-2021
Листовка Листовка датски 17-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-12-2021
Листовка Листовка немски 17-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-12-2021
Листовка Листовка естонски 17-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-12-2021
Листовка Листовка гръцки 17-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-12-2021
Листовка Листовка английски 17-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-10-2009
Листовка Листовка френски 17-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-12-2021
Листовка Листовка италиански 17-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-10-2009
Листовка Листовка латвийски 17-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-10-2009
Листовка Листовка литовски 17-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-12-2021
Листовка Листовка унгарски 17-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-12-2021
Листовка Листовка малтийски 17-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-10-2009
Листовка Листовка нидерландски 17-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-10-2009
Листовка Листовка полски 17-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-12-2021
Листовка Листовка португалски 17-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-10-2009
Листовка Листовка румънски 17-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-12-2021
Листовка Листовка словашки 17-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-12-2021
Листовка Листовка словенски 17-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-10-2009
Листовка Листовка фински 17-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-12-2021
Листовка Листовка шведски 17-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-12-2021
Листовка Листовка норвежки 17-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-12-2021
Листовка Листовка исландски 17-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-12-2021
Листовка Листовка хърватски 17-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-12-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите