Repaglinide Accord

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

репаглинид

Предлага се от:

Accord Healthcare S.L.U.

АТС код:

A10BX02

INN (Международно Name):

repaglinide

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Repaglinide е показан при пациенти с диабет тип 2 (не-инсулинозависим диабет диабет (NIDDM)), чиято хипергликемия вече може да се контролира задоволително от диета, намаляване на телесното тегло и упражнения. Лечението трябва да се започне като допълнение към диета и физически упражнения за понижаване на кръвната захар във връзка с храненията.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-12-22

Листовка

                60
Б. ЛИСТОВКА
61
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
REPAGLINIDE ACCORD 0,5 MG ТАБЛЕТКИ
REPAGLINIDE ACCORD 1 MG ТАБЛЕТКИ
REPAGLINIDE ACCORD 2 MG ТАБЛЕТКИ
Репаглинид (Repaglinide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА
ВАС ИНФОРМАЦИЯ .
–
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
–
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
–
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на
други хора. То може да им навреди,
независимо, че признаците на тяхното
заболяване са
същите както Вашите.
–
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Repaglinide Accord и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Repaglinide Accord
3.
Как да приемате Repaglinide Accord
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Repaglinide Accord
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА REPAGLINIDE ACCORD И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Repaglinide
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-01-2022
Листовка Листовка чешки 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-01-2022
Листовка Листовка датски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-01-2022
Листовка Листовка немски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-01-2022
Листовка Листовка естонски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-01-2022
Листовка Листовка гръцки 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-01-2022
Листовка Листовка английски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-07-2013
Листовка Листовка френски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-01-2022
Листовка Листовка италиански 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-07-2013
Листовка Листовка латвийски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-07-2013
Листовка Листовка литовски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-01-2022
Листовка Листовка унгарски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-01-2022
Листовка Листовка малтийски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-07-2013
Листовка Листовка нидерландски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-07-2013
Листовка Листовка полски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-01-2022
Листовка Листовка португалски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-07-2013
Листовка Листовка румънски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-01-2022
Листовка Листовка словашки 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-01-2022
Листовка Листовка словенски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-07-2013
Листовка Листовка фински 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-01-2022
Листовка Листовка шведски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-01-2022
Листовка Листовка норвежки 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-01-2022
Листовка Листовка исландски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-01-2022
Листовка Листовка хърватски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-01-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите