Rekovelle

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

фолитропин делта

Предлага се от:

Ferring Pharmaceuticals A/S

АТС код:

G03GA10

INN (Международно Name):

follitropin delta

Терапевтична група:

Полови хормони и слиза на половата система,

Терапевтична област:

Ановулация

Терапевтични показания:

Контролирана овариална стимулация за развитието на множество фоликули при жени, подложени асистирани репродуктивни технологии (Арт) като оплождане in vitro (IVF) или интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоиди (ICSI) цикъл.

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-12-12

Листовка

                27
Б. ЛИСТОВКА
28 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
REKOVELLE 12 МИКРОГРАМА/0,36 ML ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР
В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
ПИСАЛКА
фолитропин делта (follitropin delta)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява REKOVELLE и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате REKOVELLE
3.
Как да използвате REKOVELLE
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате REKOVELLE
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА REKOVELLE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
REKOVELLE съдържа фолитропин делта,
фол
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
REKOVELLE 12 микрограма/0,36 ml инжекционен
разтвор в предварително напълнена
писалка
REKOVELLE 36 микрограма/1,08 ml инжекционен
разтвор в предварително напълнена
писалка
REKOVELLE 72 микрограма/2,16 ml инжекционен
разтвор в предварително напълнена
писалка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
REKOVELLE 12 микрограма/0,36 ml
инжекционен разтвор
Една предварително напълнена
многодозова писалка доставя 12
микрограма фолитропин делта
(follitropin delta)* в 0,36 ml разтвор.
REKOVELLE 36 микрограма/1,08 ml
инжекционен разтвор
Една предварително напълнена
многодозова писалка доставя 36
микрограма фолитропин делта
(follitropin delta)* в 1,08 ml разтвор.
REKOVELLE 72 микрограма/2,16 ml
инжекционен разтвор
Една предварително напълнена
многодозова писалка доставя 72
микрограма фолитропин делта
(follitropin delta)* в 2,16 ml разтвор.
Един милилитър разтвор съдържа 33,3
микрограма фолитропин делта*
* рекомбинантен човешки
фоликулостимулиращ хормон (FSH),
получен в човешка клетъчна
линия (PER.C6) чрез рекомбинантна ДНК
технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор в п
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-10-2023
Листовка Листовка чешки 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-10-2023
Листовка Листовка датски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-10-2023
Листовка Листовка немски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-10-2023
Листовка Листовка естонски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-10-2023
Листовка Листовка гръцки 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-10-2023
Листовка Листовка английски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-01-2017
Листовка Листовка френски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-10-2023
Листовка Листовка италиански 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-01-2017
Листовка Листовка латвийски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-01-2017
Листовка Листовка литовски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-10-2023
Листовка Листовка унгарски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-10-2023
Листовка Листовка малтийски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-01-2017
Листовка Листовка нидерландски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-01-2017
Листовка Листовка полски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-10-2023
Листовка Листовка португалски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-01-2017
Листовка Листовка румънски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-10-2023
Листовка Листовка словашки 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-10-2023
Листовка Листовка словенски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-01-2017
Листовка Листовка фински 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-10-2023
Листовка Листовка шведски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-10-2023
Листовка Листовка норвежки 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-10-2023
Листовка Листовка исландски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-10-2023
Листовка Листовка хърватски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 27-01-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите