Refixia

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Бета Nonacog pegol

Предлага се от:

Novo Nordisk A/S

АТС код:

B02BD04

INN (Международно Name):

nonacog beta pegol

Терапевтична група:

Антихеморагични

Терапевтична област:

Хемофилия Б

Терапевтични показания:

Лечение и профилактика на кървене при пациенти на 12 години и повече с хемофилия В (вродена дефицит на фактор IX).

Каталог на резюме:

Revision: 3

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-06-02

Листовка

                34
_ _
Б. ЛИСТОВКА
35
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
REFIXIA 500 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
REFIXIA 1 000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
REFIXIA 2 000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
REFIXIA 3 000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
нонаког бета пегол (nonacog beta pegol)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар. Това
включва и
всички възможни неж
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Refixia 500 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Refixia 1 000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Refixia 2 000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Refixia 3 000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Refixia 500 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Всеки флакон съдържа номинално 500 IU
нонаког бета пегол (nonacog beta pegol)*.
След реконституиране 1 ml Refixia съдържа
приблизително 125 IU нонаког бета пегол.
Refixia 1 000 IU
прах и разтворител за инжекционен
разтвор
Всеки флакон съдържа номинално 1 000 IU
нонаког бета пегол (nonacog beta pegol)*.
След реконституиране 1 ml Refixia съдържа
приблизително 250 IU нонаког бета пегол.
Refixia 2 000 IU
прах и разтворител за инжекционен
разтвор
Всеки флакон съдържа номинално 2 000 IU
нонаког бета пегол (nonacog beta pegol)*.
С
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-12-2022
Листовка Листовка чешки 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-12-2022
Листовка Листовка датски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-12-2022
Листовка Листовка немски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-12-2022
Листовка Листовка естонски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-12-2022
Листовка Листовка гръцки 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-12-2022
Листовка Листовка английски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-08-2017
Листовка Листовка френски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-12-2022
Листовка Листовка италиански 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-08-2017
Листовка Листовка латвийски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-08-2017
Листовка Листовка литовски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-12-2022
Листовка Листовка унгарски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-12-2022
Листовка Листовка малтийски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-08-2017
Листовка Листовка нидерландски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-08-2017
Листовка Листовка полски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-12-2022
Листовка Листовка португалски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-08-2017
Листовка Листовка румънски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-12-2022
Листовка Листовка словашки 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-12-2022
Листовка Листовка словенски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-08-2017
Листовка Листовка фински 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-12-2022
Листовка Листовка шведски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-12-2022
Листовка Листовка норвежки 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-12-2022
Листовка Листовка исландски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-12-2022
Листовка Листовка хърватски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 02-08-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите