Ravicti

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

глицерол фенилбутират

Предлага се от:

Immedica Pharma AB

АТС код:

A16AX09

INN (Международно Name):

glycerol phenylbutyrate

Терапевтична група:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Терапевтична област:

Нарушения на цикъла на уреята, вродено

Терапевтични показания:

Ravicti е показан за употреба като допълнителна терапия за лечение на хронично болните урея цикъл нарушения (UCDs), включително и недостатъци карбамоильную фосфат-синтазы-аз (SP), орнитин carbamoyltransferase (UTS / пяо), argininosuccinate синтетазы (r), argininosuccinate ЛиАЗы (АСЛ), аргиназы аз (арг) и орнитин translocase дефицит hyperornithinaemia-hyperammonaemia homocitrullinuria синдром (ННН), които не могат да бъдат управлявани с храната протеин, ограничаване и/или аминокислотных добавки на мира. Ravicti трябва да се използва с ограничение на протеини и, в някои случаи, хранителни добавки (E. , есенциални аминокиселини, аргинин, цитрулин, белтъчини без калории добавки).

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-11-26

Листовка

                28
Б.
ЛИСТОВКА
29
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
RAVICTI 1,1 G/ML ПЕРОРАЛНА ТЕЧНОСТ
глицерол фенилбутират (glycerol phenylbutyrate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява RAVICTI и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете RAVICTI
3.
Как да приемате RAVICTI
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате RAVICTI
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА RAVICTI И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
RAVICTI съдържа активното вещество
„глицерол фенилбутират“, което се
използв
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
RAVICTI 1,1 g/ml перорална течност
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml течност съдържа 1,1 g глицерол
фенилбутират (glycerol phenylbutyrate). Това
съответства на плътност 1,1 g/ml.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Перорална течност
Бистра, безцветна до бледожълта
течност.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
RAVICTI е показан за употреба като
допълнителна терапия при хронично
лечение на пациенти
с нарушения на цикъла на уреята (urea cycle
disorders, UCDs), включително с дефицит на
карбамил фосфат синтетаза I (carbamoyl
phosphate synthetase I, CPS), орнитин
карбомоилтрансфераза (ornithine
carbamoyltransferase, OTC), аргининосукцинат
синтетаза
(argininosuccinate synthetase, ASS), аргининосукцинат
лиаза (argininosuccinate lyase, ASL),
аргиназа I (arginase, ARG) и орнитин
транслоказа (синдром на дефицита на
хиперорнитинемия-хипермониемия
хомоцитрулинурия (hyperornithinaemia-hyperammonaemia
homocitrullinuria, ННН), които не могат да се
овладеят като се ограничава храната,
богата на
протеини, и/или само с добавка на
аминокиселина.
RAVICTI трябва да се използва с
ограничение на протеина в храната и в
някои случаи с
хранителни добавки (напр. есенциални
аминокиселини, кало
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-10-2022
Листовка Листовка чешки 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-10-2022
Листовка Листовка датски 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-10-2022
Листовка Листовка немски 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-10-2022
Листовка Листовка естонски 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-10-2022
Листовка Листовка гръцки 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-10-2022
Листовка Листовка английски 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-01-2019
Листовка Листовка френски 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-10-2022
Листовка Листовка италиански 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-01-2019
Листовка Листовка латвийски 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-01-2019
Листовка Листовка литовски 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-10-2022
Листовка Листовка унгарски 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-10-2022
Листовка Листовка малтийски 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-01-2019
Листовка Листовка нидерландски 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-01-2019
Листовка Листовка полски 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-10-2022
Листовка Листовка португалски 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-01-2019
Листовка Листовка румънски 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-10-2022
Листовка Листовка словашки 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-10-2022
Листовка Листовка словенски 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-01-2019
Листовка Листовка фински 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-10-2022
Листовка Листовка шведски 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-10-2022
Листовка Листовка норвежки 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-10-2022
Листовка Листовка исландски 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-10-2022
Листовка Листовка хърватски 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 18-12-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите