Raptiva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ефализумаб

Предлага се от:

Serono Europe Limited

АТС код:

L04AA21

INN (Международно Name):

efalizumab

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

псориазис

Терапевтични показания:

Лечение на възрастни пациенти с умерена до тежка хронична плака псориазис, които не са успели да се отговори, или които имат противопоказания към, или са непоносимост към други системни терапии, включително циклоспорин, метотрексат и PUVA (виж раздел 5. 1 - Клинична ефикасност).

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2004-09-20

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
25
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
26
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
RAPTIVA 100 MG/ML ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
EFALIZUMAB (ЕФАЛИЗУМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
на Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да им
навреди, въпреки че техните симптоми
са същите като Вашите.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна или забележите
други,
неописани в тази листовка, моля
уведомете Вашия лекар или фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Raptiva и за какво се
използва
2.
Преди да използвате Raptiva
3.
Как да използвате Raptiva
4.
Възможни нежелани реакции
5
Съхранение на Raptiva
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА RAPTIVA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Raptiva е лекарство за системно лечение
на псориазис. Лекарствата за системно
приложение се
приемат през устата или се
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Raptiva 100 mg/ml прах и разтворител за
инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
_ _
Всеки флакон съдържа 125 mg ефализумаб
_(efalizumab_
)
След смесването му с разтворител се
получава разтвор, който съдържа 100 mg/ml
ефализумаб.
Ефализумаб е рекомбинантно
хуманизирано моноклонално антитяло,
произвеждано от генно
модифицирани клетки от яйчник на
китайски хамстер(ЯКХ). Ефализумаб
е
_IgG_
_1_
κ
имуноглобулин, съдържащ човешки
секвенции на постоянно място, и миши
лека и тежка
вериги, комплементарно определящи
секвенциите на постоянно място.
Помощни вещества: 2,5 mg полисорбат 20, 3,55
mg хистидин, 5,70 mg хистидин хидрохлорид
монохидрат, 102,7 mg захароза .
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах и разтворител за инжекционен
разтвор.
Прахът е бяла
до почти бяла плътна маса.
Разтворителят е бистра, безцветна
течност.
pH на готовия разтвор е между 5,9 – 6,5.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПО
КАЗАНИЯ
Лечение на в
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-08-2009
Листовка Листовка чешки 04-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-08-2009
Листовка Листовка датски 04-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-08-2009
Листовка Листовка немски 04-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-08-2009
Листовка Листовка естонски 04-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-08-2009
Листовка Листовка гръцки 04-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-08-2009
Листовка Листовка английски 04-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-08-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 04-08-2009
Листовка Листовка френски 04-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-08-2009
Листовка Листовка италиански 04-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-08-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 04-08-2009
Листовка Листовка латвийски 04-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-08-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 04-08-2009
Листовка Листовка литовски 04-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-08-2009
Листовка Листовка унгарски 04-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-08-2009
Листовка Листовка малтийски 04-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-08-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 04-08-2009
Листовка Листовка нидерландски 04-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-08-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 04-08-2009
Листовка Листовка полски 04-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-08-2009
Листовка Листовка португалски 04-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-08-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 04-08-2009
Листовка Листовка румънски 04-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-08-2009
Листовка Листовка словашки 04-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-08-2009
Листовка Листовка словенски 04-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-08-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 04-08-2009
Листовка Листовка фински 04-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-08-2009
Листовка Листовка шведски 04-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-08-2009

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите