Quintanrix

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Дифтерийный анатоксин, столбнячный анатоксин, инактивированную Бордетелл магарешка кашлица, повърхностен антиген на вируса на хепатит в (РДНК), гемофильной инфекция тип B, полизахариди

Предлага се от:

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

АТС код:

J07CA10

INN (Международно Name):

diphtheria, tetanus, pertussis (whole cell), hepatitis B (rDNA) and Haemophilus influenzae type B conjugate vaccine (absorbed)

Терапевтична група:

Ваксина,

Терапевтична област:

Hepatitis B; Tetanus; Immunization; Meningitis, Haemophilus; Whooping Cough; Diphtheria

Терапевтични показания:

Quintanrix е показан за първична имунизация на бебета (по време на първата година от живота) срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит B и инвазивни заболявания, причинени от Haemophilus инфлуенца тип б и за помощник имунизация на малки деца по време втората година от живота. Използването на Quintanrix трябва да бъдат определени въз основа на официалните препоръки.

Каталог на резюме:

Revision: 2

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2005-02-17

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
35
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
36
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
-
Запазете тази листовка, докато Вашето
дете приключи пълния курс на
ваксинация. Може
да имате нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано на Вашето
дете. Не го преотстъпвайте на дру
ги
хора.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Quintanrix и за какво се
използва
2.
Преди на детето Ви да бъде поставен
Quintanrix
3.
Как да използвате Quintanrix
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на Quintanrix
6.
Допълнителна информация
QUINTANRIX ПРАХ И СУСПЕНСИЯ ЗА ИНЖЕКЦИОННА
СУСПЕНСИЯ
Diphteria, tetanus, pertussis (whole cell), hepatitis B (rDNA) and
Haemophilus type b conjugate
vaccine (adsorbed)
Адсорбирана ваксина срещу дифтерия,
тетанус, коклюш (цялоклетъчна),
хепатит B (р-ДНК) и
конюгатна срещу хемофилус тип b
-
Активните вещества,
които се съдържат в 1 доза (0,5 ml) Quintanrix
са:
Дифтериен токсоид
1
не по-малко от 30 Международни Единици
Тетаничен токсоид
1
не по-м
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Quintanrix прах и суспенсия за инжекционна
суспенсия
Адсорбирана ваксина срещу дифтерия,
тетанус, коклюш (цялоклетъчна),
хепатит B (р-ДНК) и
конюгатна срещу хемофилус тип b
_[Diphteria, tetanus, pertussis (whole cell), hepatitis B (rDNA) and
Нaemophilus type b conjugate _
_vaccine (adsorbed)] _
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
След разтваряне 1 доза (0,5 ml) съдържа:
Дифтериен токсоид
1
не по-малко от 30 Международни Eдиници
Тетаничен токсоид
1
не по-малко от 60 Международни Eдиници
Инактивирана _Bordetella pertussis_
2
не по-малко от 4 Международни Eдиници
Хепатит B повърхностен антиген (р-ДНК)
2, 3
10 микрограма
Полизахарид на _Haemophilus influenzae_ тип b
(полирибозилрибитол фосфат)
2
2,5 микрограма
конюгиран с тетаничен токсоид като
носител
5-10 микрограма
1
адсорбирани върху хидратиран
алуминиев фосфат
Общо: 0,26 милиграма Al
3+
2
адсорбирани върху алуминиев фосфат
Общо: 0,40 милиграма Al
3+
3
произведен в клетки _Saccharomyces cerevisiae_
чрез рекомбинантна ДНК технология
За помощните вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
П
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-09-2008
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-09-2008
Листовка Листовка чешки 10-09-2008
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-09-2008
Листовка Листовка датски 10-09-2008
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-09-2008
Листовка Листовка немски 10-09-2008
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-09-2008
Листовка Листовка естонски 10-09-2008
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-09-2008
Листовка Листовка гръцки 10-09-2008
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-09-2008
Листовка Листовка английски 10-09-2008
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-09-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 10-09-2008
Листовка Листовка френски 10-09-2008
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-09-2008
Листовка Листовка италиански 10-09-2008
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-09-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 10-09-2008
Листовка Листовка латвийски 10-09-2008
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-09-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 10-09-2008
Листовка Листовка литовски 10-09-2008
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-09-2008
Листовка Листовка унгарски 10-09-2008
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-09-2008
Листовка Листовка малтийски 10-09-2008
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-09-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 10-09-2008
Листовка Листовка нидерландски 10-09-2008
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-09-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 10-09-2008
Листовка Листовка полски 10-09-2008
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-09-2008
Листовка Листовка португалски 10-09-2008
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-09-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 10-09-2008
Листовка Листовка румънски 10-09-2008
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-09-2008
Листовка Листовка словашки 10-09-2008
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-09-2008
Листовка Листовка словенски 10-09-2008
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-09-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 10-09-2008
Листовка Листовка фински 10-09-2008
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-09-2008
Листовка Листовка шведски 10-09-2008
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-09-2008

Преглед на историята на документите