Purevax RCPCh FeLV

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox virus (vCP97), attenuated Chlamydophila felis (905 strain)

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

АТС код:

QI06AJ05

INN (Международно Name):

vaccine against feline viral rhinotracheitis, feline calicivirosis, feline panleucopenia, feline leukeamia and feline Chlamydophila infections

Терапевтична група:

Котки

Терапевтична област:

Имуномодулатори за котки,на

Терапевтични показания:

Active immunisation of cats aged 8 weeks and older:against feline viral rhinotracheitis to reduce clinical signs;against calicivirus infection to reduce clinical signs;against Chlamydophila felis infection to reduce clinical signs;against feline panleucopenia to prevent mortality and clinical signs;against leukaemia to prevent persistent viraemia and clinical signs of the related disease. Onsets of immunity are 1 week after primary vaccination course for rhinotracheitis, calicivirus, Chlamydophila felis and panleucopenia components, and 2 weeks after primary vaccination course for feline leukaemia component. The duration of immunity is one year after the last re-vaccination for the chlamydiosis and feline leukaemia components, and one year after primary vaccination course and three years after the last re-vaccination for the rhinotracheitis, calicivirosis and panleucopenia components.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2005-02-23

Листовка

                15
B. ЛИСТОВКА
16
ЛИСТОВКА :
PUREVAX RCPCH FELV ЛИОФИЛИЗАТ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
ГЕРМАНИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
Laboratoire Porte des Alpes
Rue de l'Aviation
69800 Saint Priest
ФРАНЦИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Purevax RCPCh FeLV лиофилизат и разтворител за
инжекционна
суспензия
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
За доза от 1 ml или 0,5 ml:
ЛИОФИЛИЗАТ:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Атенюиран вирус на котешки херпесен
ринотрахеит (щам FHV F2) .................
≥
10
4,9
CCID
50
1
Инактивирани антигени на котешки
калицивирус (щамове FCV 431 и G1) .......
≥
2,0 ELISA U.
Атенюирана
_Chlamydophila felis_
(щам 905)
...........................................................
≥
10
3,0
EID
50
2
Атенюиран вирус на котешка
панлевкопения (PLI IV)
........................................
≥
10
3,5
CCID
50
1
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Гентамицин, най-много
............................................................................................
34 µg
РАЗТВОРИТЕЛ:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Рекомбинантен FeLV canarypox вирус (vCP97)
....................................................
≥
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Purevax RCPCh FeLV лиофилизат и разтворител за
инжекционна суспензия
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
За доза от 1 ml или 0,5 ml:
Лиофилизат:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Атенюиран вирус на котешки херпесен
ринотрахеит (щам FHV F2) .................
≥
10
4,9
CCID
50
1
Инактивирани антигени на котешки
калицивирус (щамове FCV 431 и G1) .......
≥
2,0 ELISA U.
Атенюирана
_Chlamydophila felis_
(щам 905)
...........................................................
≥
10
3,0
EID
50
2
Атенюиран вирус на котешка
панлевкопения (PLI IV)
........................................
≥
10
3,5
CCID
50
1
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Гентамицин, най-много
............................................................................................
34 µg
Разтворител
:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Рекомбинантен FeLV canarypox вирус (vCP97)
....................................................
≥
10
7,2
CCID
50
1
1
клетъчно културална инфекциозна доза
50%
2
ембрио инфекциозна доза 50%
За пълния списък на ексципиентите виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Лиофилизат и разтворител за
инжекционна суспензия.
Лиофилизат: хомогенна бежова пелета.
Разтворител: бистър безцветен разтвор
с наличие на клетъчни остатъци в
суспензията.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-04-2022
Листовка Листовка чешки 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-04-2022
Листовка Листовка датски 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-04-2022
Листовка Листовка немски 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-04-2022
Листовка Листовка естонски 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-04-2022
Листовка Листовка гръцки 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-04-2022
Листовка Листовка английски 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-03-2021
Листовка Листовка френски 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-04-2022
Листовка Листовка италиански 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-03-2021
Листовка Листовка латвийски 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-03-2021
Листовка Листовка литовски 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-04-2022
Листовка Листовка унгарски 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-04-2022
Листовка Листовка малтийски 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-03-2021
Листовка Листовка нидерландски 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-03-2021
Листовка Листовка полски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 06-04-2022
Листовка Листовка португалски 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-03-2021
Листовка Листовка румънски 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-04-2022
Листовка Листовка словашки 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-04-2022
Листовка Листовка словенски 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-03-2021
Листовка Листовка фински 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-04-2022
Листовка Листовка шведски 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-04-2022
Листовка Листовка норвежки 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-04-2022
Листовка Листовка исландски 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-04-2022
Листовка Листовка хърватски 11-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 08-03-2021

Преглед на историята на документите