Purevax RCP

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV)

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

АТС код:

QI06AH09

INN (Международно Name):

vaccine against feline viral rhinotracheitis, feline calicivirosis and feline panleucopenia

Терапевтична група:

Котки

Терапевтична област:

Имуномодулатори за котки,на

Терапевтични показания:

Active immunisation of cats aged eight weeks and older:against feline viral rhinotracheitis to reduce clinical signs;against calicivirus infection to reduce clinical signs;against feline panleucopenia to prevent mortality and clinical signs. Onset of immunity is one week after primary vaccination course The duration of immunity is one year after the primary vaccination course and three years after the last re-vaccination.

Каталог на резюме:

Revision: 17

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2005-02-23

Листовка

                15
B. ЛИСТОВКА
16
ЛИСТОВКА :
PUREVAX RCP ЛИОФИЛИЗАТ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба :
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
ГЕРМАНИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Boehringer Ingelheim Health France SCS
Laboratoire Porte des Alpes
Rue de l'Aviation
69800 Saint Priest
ФРАНЦИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Purevax RCP лиофилизат и разтворител за
инжекционна суспензия
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
За доза от 1 ml или 0,5 ml:
ЛИОФИЛИЗАТ:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Атенюиран вирус на котешки херпесен
ринотрахеит (щам FHV F2) .......................
≥
10
4,9
CCID
50
1
Инактивирани антигени на котешки
калицивирус (щамове FCV 431 и G1) ...........
≥
2,0 ELISA U.
Атенюиран вирус на котешка
панлевкопения (PLI IV)
.............................................
≥
10
3,5
CCID
50
1
ЕКСЦИПИЕНТ:
Гентамицин, най-много
..............................................................................................................
16,5 µg
РАЗТВОРИТЕЛ:
Вода за инжекции, до 1 ml или 0,5 ml
1
клетъчно културална инфекциозна доза
50%
Лиофилизат: хомогенна бежова пелета.
Разтворител: бистър, безцветен
разтвор.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПО
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Purevax RCP лиофилизат и разтворител за
инжекционна суспензия
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
За доза от 1 ml или 0,5 ml:
Лиофилизат:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Атенюиран вирус на котешки херпесен
ринотрахеит (щам FHV F2) .......................
≥
10
4,9
CCID
50
1
Инактивирани антигени на котешки
калицивирус (щамове FCV 431 и G1) ............
≥
2,0 ELISA U.
Атенюиран вирус на котешка
панлевкопения (PLI IV)
.............................................
≥
10
3,5
CCID
50
1
ЕКСЦИПИЕНТ:
Гентамицин, най-много
..............................................................................................................
16,5 µg
Разтворител
:
Вода за инжекции, до
....................................................................................................
1 ml или 0,5 ml
1
клетъчно културална инфекциозна доза
50%
За пълния списък на ексципиентите виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Лиофилизат и разтворител за
инжекционна суспензия.
Лиофилизат: хомогенна бежова пелета.
Разтворител: бистър безцветен
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Котки.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Активна имунизация на котки след
навършване на 8-седмична 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 06-04-2022
Листовка Листовка чешки 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 06-04-2022
Листовка Листовка датски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 06-04-2022
Листовка Листовка немски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 06-04-2022
Листовка Листовка естонски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 06-04-2022
Листовка Листовка гръцки 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 06-04-2022
Листовка Листовка английски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 06-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-03-2021
Листовка Листовка френски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 06-04-2022
Листовка Листовка италиански 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 06-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-03-2021
Листовка Листовка латвийски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 06-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-03-2021
Листовка Листовка литовски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 06-04-2022
Листовка Листовка унгарски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 06-04-2022
Листовка Листовка малтийски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 06-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-03-2021
Листовка Листовка нидерландски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 06-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-03-2021
Листовка Листовка полски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 06-04-2022
Листовка Листовка португалски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 06-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-03-2021
Листовка Листовка румънски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 06-04-2022
Листовка Листовка словашки 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 06-04-2022
Листовка Листовка словенски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 06-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-03-2021
Листовка Листовка фински 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 06-04-2022
Листовка Листовка шведски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 06-04-2022
Листовка Листовка норвежки 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 06-04-2022
Листовка Листовка исландски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 06-04-2022
Листовка Листовка хърватски 06-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 06-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 08-03-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите