Purevax RCP FeLV

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox virus (vCP97)

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

АТС код:

QI06AH10

INN (Международно Name):

Vaccine against feline viral rhinotracheitis, feline calicivirosis, feline panleucopenia and feline leukaemia

Терапевтична група:

Котки

Терапевтична област:

Имуномодулатори за котки,на

Терапевтични показания:

Active immunisation of cats aged 8 weeks and older:against feline viral rhinotracheitis to reduce clinical signs;against calicivirus infection to reduce clinical signs ;against feline panleucopenia to prevent mortality and clinical signs;against leukaemia to prevent persistent viraemia and clinical signs of the related disease. Onsets of immunity are 1 week after primary vaccination course for rhinotracheitis, calicivirus and panleucopenia components, and 2 weeks after primary vaccination course for feline leukaemia component. The duration of immunity is one year after the last re-vaccination for the feline leukaemia component, and one year after primary vaccination course and three years after the last re-vaccination for the rhinotracheitis, calicivirosis and panleucopenia components.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2005-02-23

Листовка

                15
B. ЛИСТОВКА
16
ЛИСТОВКА :
PUREVAX RCP FELV ЛИОФИЛИЗАТ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба :
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
ГЕРМАНИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
Laboratoire Porte des Alpes
Rue de l'Aviation
69800 Saint Priest
ФРАНЦИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Purevax RCP FeLV
Лиофилизат и разтворител за
инжекционна суспензия
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
За доза от 1 ml или 0,5 ml:
ЛИОФИЛИЗАТ:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Атенюиран вирус на котешки херпесен
ринотрахеит (щам FHV F2) .................
≥
10
4,9
CCID
50
1
Инактивирани антигени на котешки
калицивирус (щамове FCV 431 и G1 ........
≥
2,0 ELISA U.
Атенюиран вирус на котешка
панлевкопения (PLI IV)
........................................
≥
10
3,5
CCID
50
1
ЕКСЦИПИЕНТ:
Гентамицин, най-много
............................................................................................
23 µg
РАЗТВОРИТЕЛ:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Рекомбинантен FeLV canarypox вирус (vCP97)
....................................................
≥
10
7,2
CCID
50
1
1
клетъчно културална инфекциозна доза
50%
Лиофилизат: хомогенна бежова пелета.
Раз
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Purevax RCP FeLV лиофилизат и разтворител за
инжекционна суспензия
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
За доза от 1 ml или 0,5 ml:
Лиофилизат:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Атенюиран вирус на котешки херпесен
ринотрахеит (щам FHV F2) .................
≥
10
4,9
CCID
50
1
Инактивирани антигени на котешки
калицивирус (щамове FCV 431 и G1 ........
≥
2,0 ELISA U.
Атенюиран вирус на котешка
панлевкопения (PLI IV)
........................................
≥
10
3,5
CCID
50
1
ЕКСЦИПИЕНТ:
Гентамицин, най-много
............................................................................................
23 µg
Разтворител
:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Рекомбинантен FeLV canarypox вирус (vCP97)
....................................................
≥
10
7,2
CCID
50
1
1
клетъчно културална инфекциозна доза
50%
За пълния списък на ексципиентите виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Лиофилизат и разтворител за
инжекционна суспензия.
Лиофилизат: хомогенна бежова пелета.
Разтворител: бистър безцветен разтвор
с наличие на клетъчни остатъци в
суспензията.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Котки.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Активна имунизация на
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-04-2022
Листовка Листовка чешки 07-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-04-2022
Листовка Листовка датски 07-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-04-2022
Листовка Листовка немски 07-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-04-2022
Листовка Листовка естонски 07-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-04-2022
Листовка Листовка гръцки 07-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-04-2022
Листовка Листовка английски 07-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-05-2018
Листовка Листовка френски 07-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-04-2022
Листовка Листовка италиански 07-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 10-03-2021
Листовка Листовка латвийски 07-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 10-03-2021
Листовка Листовка литовски 07-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-04-2022
Листовка Листовка унгарски 07-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-04-2022
Листовка Листовка малтийски 07-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 10-03-2021
Листовка Листовка нидерландски 07-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 10-03-2021
Листовка Листовка полски 07-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-04-2022
Листовка Листовка португалски 07-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 10-03-2021
Листовка Листовка румънски 07-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-04-2022
Листовка Листовка словашки 07-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-04-2022
Листовка Листовка словенски 07-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 10-03-2021
Листовка Листовка фински 07-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-04-2022
Листовка Листовка шведски 07-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-04-2022
Листовка Листовка норвежки 07-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-04-2022
Листовка Листовка исландски 07-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-04-2022
Листовка Листовка хърватски 07-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 10-03-2021

Преглед на историята на документите