Purevax RCCh

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated Chlamydophila felis (905 strain)

Предлага се от:

Merial

АТС код:

QI06AH

INN (Международно Name):

vaccine against feline viral rhinotracheitis, feline calicivirosis and feline Chlamydophila infections

Терапевтична група:

Котки

Терапевтична област:

Имуномодулатори за котки,на

Терапевтични показания:

Active immunisation of cats aged 8 weeks and older:against feline viral rhinotracheitis to reduce clinical signs;against calicivirus infection to reduce clinical signs and excretion;against Chlamydophila felis infection to reduce clinical signs. Условията на имунитета са демонстрирани 1 седмица след основния ваксинационен курс за ринотрахеит, калицивирус и Chlamydophila felis компоненти. Продължителността на имунитета е 1 година след последната (повторна) ваксинация.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2005-02-22

Листовка

                Medicinal product no longer authorised
B. ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА
14
Medicinal product no longer authorised
ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА :
PUREVAX RCCH
ЛИОФИЛИЗИРАНА ВАКСИНА И РАЗТВОРИТЕЛ
ЗА СУСПЕНЗИЯ ЗА ИНЖЕКТИРАНЕ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба <и
производител
:
MERIAL
29, avenue Tony Garnier
F-69007 Lyon
France
Упълномощен производител, отговорен
за освобождаване на партидата
:
MERIAL
Laboratoire Porte des Alpes
Rue de l'Aviation
F-69800 Saint Priest
France
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Purevax RCCh
Лиофилизирана ваксина и разтворител
за суспензия за инжектиране
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ)
СУБСТАНЦЯ(ИИ) И ПОМОЩНИТЕ
ВЕЩЕСТВА
За доза от 1мл:
ЛИОФИЛИЗИРАНА ВАКСИНА
Атенюиран вирус на котешки херпесен
ринотрахеит (щам FHV F2) .......................
≥
10
4.9
CCID
50
1
Инактивирани антигени на котешки
калицивирус (щамове FCV 431 и G1) ...........
≥
2.0 ELISA U.
Атенюирана
_Chlamydophila felis_
(щам 905)
..................................................................
≥
10
3.0
EID
50
2
ЕКСЦИПИЕНТ:
Гентамицин, най-много
.................................................................................................................
28 µg
РАЗТВОРИТЕЛ:
Вода за инжектиране, до
.................................................................................................................
1 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Medicinal product no longer authorised
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
Medicinal product no longer authorised
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Purevax RCCh лиофилизирана ваксина и
разтворител за суспензия за
инжектиране
2.
КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ
За доза от 1мл:
ЛИОФИЛИЗИРАНА ВАКСИНА
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Атенюиран вирус на котешки херпесен
ринотрахеит (щам FHV F2) .......................
≥
10
4.9
CCID
50
1
Инактивирани антигени на котешки
калицивирус (щамове FCV 431 и G1) ...........
≥
2.0 ELISA U.
Атенюирана
_Chlamydophila felis_
(щам 905)
..................................................................
≥
10
3.0
EID
50
2
ЕКСЦИПИЕНТ:
Гентамицин, най-много
.................................................................................................................
28 µg
РАЗТВОРИТЕЛ:
Вода за инжектиране, до
.................................................................................................................
1 ml
1
: клетъчно културална инфекциозна
доза 50%
2
: яйчна инфекциозна доза 50%
За пълен списък на ексципиентите виж
секция 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Лиофилизирана ваксина и разтворител
за инжективна суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Котки.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Активна имунизация на котки след
навършване на
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 23-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта испански 23-01-2015
Листовка Листовка чешки 23-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта чешки 23-01-2015
Листовка Листовка датски 23-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта датски 23-01-2015
Листовка Листовка немски 23-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта немски 23-01-2015
Листовка Листовка естонски 23-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта естонски 23-01-2015
Листовка Листовка гръцки 23-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 23-01-2015
Листовка Листовка английски 23-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта английски 23-01-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 22-01-2015
Листовка Листовка френски 23-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта френски 23-01-2015
Листовка Листовка италиански 23-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта италиански 23-01-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 22-01-2015
Листовка Листовка латвийски 23-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 23-01-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 22-01-2015
Листовка Листовка литовски 23-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта литовски 23-01-2015
Листовка Листовка унгарски 23-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 23-01-2015
Листовка Листовка малтийски 23-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 23-01-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 22-01-2015
Листовка Листовка нидерландски 23-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 23-01-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 22-01-2015
Листовка Листовка полски 23-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта полски 23-01-2015
Листовка Листовка португалски 23-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта португалски 23-01-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 22-01-2015
Листовка Листовка румънски 23-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта румънски 23-01-2015
Листовка Листовка словашки 23-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта словашки 23-01-2015
Листовка Листовка словенски 23-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта словенски 23-01-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 22-01-2015
Листовка Листовка фински 23-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта фински 23-01-2015
Листовка Листовка шведски 23-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта шведски 23-01-2015

Преглед на историята на документите