Pruban

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:
резокортол бутират
Предлага се от:
Intervet International BV
АТС код:
QD07AC90
INN (Международно Name):
resocortol butyrate
Терапевтична група:
Кучета
Терапевтична област:
Кортикостероиди, дерматологични препарати
Терапевтични показания:
Лечение на остър локализиран влажен дерматит.
Каталог на резюме:
Revision: 4
Статус Оторизация:
Отменено
Номер на разрешението:
EMEA/V/C/000048
Дата Оторизация:
2000-11-16
EMEA код:
EMEA/V/C/000048

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта
испански 26-07-2010
Листовка Листовка
чешки 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 26-07-2010
Листовка Листовка
датски 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта
датски 26-07-2010
Листовка Листовка
немски 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта
немски 26-07-2010
Листовка Листовка
естонски 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 26-07-2010
Листовка Листовка
гръцки 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 26-07-2010
Листовка Листовка
английски 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта
английски 26-07-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 26-07-2010
Листовка Листовка
френски 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта
френски 26-07-2010
Листовка Листовка
италиански 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 26-07-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 26-07-2010
Листовка Листовка
латвийски 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 26-07-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 26-07-2010
Листовка Листовка
литовски 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 26-07-2010
Листовка Листовка
унгарски 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 26-07-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 26-07-2010
Листовка Листовка
нидерландски 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 26-07-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 26-07-2010
Листовка Листовка
полски 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта
полски 26-07-2010
Листовка Листовка
португалски 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 26-07-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 26-07-2010
Листовка Листовка
словашки 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 26-07-2010
Листовка Листовка
словенски 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 26-07-2010
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 26-07-2010
Листовка Листовка
фински 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта
фински 26-07-2010
Листовка Листовка
шведски 26-07-2010
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 26-07-2010

Прочетете целия документ

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

European Medicines Agency

Veterinary Medicines

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 47

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

© European Medicines Agency, 2008. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/V/C/048

ЕВРОПЕЙСКИ ДОКЛАД ЗА ОБЩЕСТВЕНА ОЦЕНКА (EPAR)

PRUBAN

Резюме на EPAR за обществено ползване

Настоящият документ представлява резюме на Европейския доклад за обществена оценка.

В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба

(CVMP) оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва

лекарството.

Настоящият документ не може да замени прякото обсъждане с Ва

шия ветеринарен лекар.

Ако се нуждаете от повече информация за медицинското състояние или лечението на

Вашето

животно,

свържете

се

с

Вашия

ветеринарен

лекар.

Ако

желаете

повече

информация за основанията на препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане

(също част от EPAR).

Какво представлява Pruban?

Pruban е бял до сивобелезникав крем, съдържащ активното вещество резокортол бутират.

Резокортол бутират е кортикостероид.

За какво се използва Pruban?

Pruban се прилага върху влажна кожа за лечение на малки области от нея при внезапна поява на

раздразнения (остър влажен дерматит) при кучета. Кремът трябва да се нанася на засегнатия

участък два пъти дневно в продължение на 7-14 дни. За подробности относно дозировката –

вижте листовката.

Как действа Pruban?

Повечето

случаи

на

остър

влажен

дерматит

се

дължат

на

усложнения,

свързани

със

свръхчувствителност при ухапвания от бълхи, въпреки че причини могат да бъдат други

ектопаразити, алергични кожни реакции, проблеми с аналните жлези или чужди тела (например

осили). При раздразняване на кожата кучето започва да се чеше и това може да дов

еде до лезии,

които се усложняват значително в рамките на няколко часа. Резокортол бутират принадлежи

към групата на глюкокортикостероидите с противовъзпалително действие. Pruban намалява

кожното възпаление локално.

Как е проучен Pruban?

Проведени са няколко проучвания при плъхове, зайци и кучета за оценка на безопасността на

Pruban. Направено е и изпитване при хора. То пок

азва слабо раздразнение, но липса на

токсичност. Резултатите от проучванията намират израз в противопоказанията.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Страница 2/2

EMEA 2008

Какви ползи от Pruban са установени в проучванията?

В проучванията на кучета, страдащи от остър влажен дерматит, в почти 80% от случаите е

постигнато оздравяване или подобрение след 7 до 14-дневен курс на лечение.

Какви са рисковете, свързани с Pruban?

Pruban не трябва да се използва при кучета с обширни, инфектирани или разранени ко

жни лезии

или при животни, страдащи от синдрома на Кушинг (хиперадренокортицизъм).

Pruban

не

трябва

да

се

използва

при

кученца

на

възраст

под

месеца.

Тъй

като

глюкокортикостероидите

могат

да

забавят

растежа,

употребата

на

продукта

при

млади

подрастващи животни трябва да се контролира, а големите лезии – да не се третират.

При лезии трябва да се сл

еди строго за симптоми на инфекция. При случаи на захарен диабет

потенциалните системни ефекти на продукта могат да повлияят върху концентрациите на

кръвната захар.

В редки случаи е наблюдавана хиперанемия на третирания участък. Да не се използва при кучета

за разплод или при бременни или кърмещи кучета.

Какв

и са предпазните мерки за лицето, което прилага лекарството или влиза в контакт с

животното?

Установено е, че терапевтичната употреба на тези вещества при хора причинява локални

нежелани

реакции

като

изтъняване

на

кожата,

слабост

на

кожата,

бавно

заздравяване

вторични инфекции.

Основания за одобряване на Pruban?

Комитетът по лекар

ствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) заключава, че ползите

от Pruban са по-големи от рисковете за лечение на остър локализиран влажен дерматит при

кучета и препоръчва на Pruban да бъде издаден лиценз за употреба.

Допълнителна информация за Pruban:

Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в рамките на Европейския съюз, за

Pruban на I

ntervet International B.V. на 16 ноември 2000 г. Впоследствие лицензът е подновен.

Информация за начина на предписване на този продукт може да се намери на етикета/външната

опаковка.

Дата на последно актуализиране на текста: август 2008.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Споделете тази информация