ProZinc

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

човешки инсулин

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

АТС код:

QA10AC01

INN (Международно Name):

insulin human

Терапевтична група:

Cats; Dogs

Терапевтична област:

Инсулины и аналози за инжектиране, мидълуер действия

Терапевтични показания:

За лечение на захарен диабет при котки и кучета, за да се намали хипергликемия и подобряване на асоциирани клинични признаци.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-07-12

Листовка

                25
B. ЛИСТОВКА
26
ЛИСТОВКА:
PROZINC 40 IU/ML ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА
КОТКИ И КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEH АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА
ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Binger Strasse 173
55216 Ingelheim/Rhein
ГЕРМАНИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
24106 Kiel
ГЕРМАНИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
ProZinc 40 IU/ml инжекционна суспензия за
котки и кучета
insulin human
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всеки ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Insulin human *
40 IU като protamine zinc insulin
Една IU(международна единица)
съответства на 0,0347 mg човешки инсулин.
*произведен чрез рекомбинантна ДНК
технология
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Протамин сулфат
0,466 mg
Цинков оксид
0,088 mg
Фенол
2,5 mg
Мътна, бяла, водна суспензия.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За лечение на захарен диабет при котки
и кучета, за да се постигне намаляване
на
хипергликемията и подобряване на
свързаните с нея клинични признаци.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва за контрол в спешни
случаи на диабетна кетоацидоза.
Д
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
ProZinc 40 IU/ml инжекционна суспензия за
котки и кучета.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Insulin human *
40 IU като protamine zinc insulin.
Една IU (международна единица)
съответства на 0,0347 mg човешки инсулин.
*произведен чрез рекомбинантна ДНК
технология
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Протамин сулфат
0,466 mg
Цинков оксид
0,088 mg
Фенол
2,5 mg.
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
Мътна, бяла, водна суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Котки и кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За лечение на захарен диабет при котки
и кучета, за да се постигне намаляване
на
хипергликемията и подобряване на
свързаните с нея клинични признаци.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва за контрол в спешни
случаи на диабетна кетоацидоза.
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция или към някой от
ексципиентите.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
ВМП
Силно стре
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-01-2020
Листовка Листовка чешки 14-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-01-2020
Листовка Листовка датски 14-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-01-2020
Листовка Листовка немски 14-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-01-2020
Листовка Листовка естонски 14-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-01-2020
Листовка Листовка гръцки 14-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-01-2020
Листовка Листовка английски 14-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 24-06-2019
Листовка Листовка френски 14-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-01-2020
Листовка Листовка италиански 14-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 24-06-2019
Листовка Листовка латвийски 14-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 24-06-2019
Листовка Листовка литовски 14-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-01-2020
Листовка Листовка унгарски 14-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-01-2020
Листовка Листовка малтийски 14-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 24-06-2019
Листовка Листовка нидерландски 14-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 24-06-2019
Листовка Листовка полски 14-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-01-2020
Листовка Листовка португалски 14-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 24-06-2019
Листовка Листовка румънски 14-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-01-2020
Листовка Листовка словашки 14-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-01-2020
Листовка Листовка словенски 14-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 24-06-2019
Листовка Листовка фински 14-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-01-2020
Листовка Листовка шведски 14-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-01-2020
Листовка Листовка норвежки 14-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-01-2020
Листовка Листовка исландски 14-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-01-2020
Листовка Листовка хърватски 14-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 14-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 24-06-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите