Protopy

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

такролимус

Предлага се от:

Astellas Pharma GmbH

АТС код:

D11AX14

INN (Международно Name):

tacrolimus

Терапевтична група:

Други дерматологични препарати

Терапевтична област:

Дерматит, Атопич

Терапевтични показания:

Лечение на умерен до тежък атопичен дерматит при възрастните, които не са адекватно отзивчиви към или са непоносимост на конвенционални лечения като локални кортикостероиди. Лечението на умерен до тежък атопичен дерматит при деца (на 2 и повече години), които не са успели да реагират адекватно на конвенционални терапии като локални кортикостероиди. Лечение на умерен до тежък атопичен дерматит за предотвратяване на епидемии и удължаване на флаш-безплатен интервали при болните се наблюдава висока честота на изостряне на заболяването (аз. 4 или повече пъти годишно), които са получили първоначален отговор до максимум 6 седмици лечение с такролимус маз два пъти дневно (лезиите са изчистени, почти изчистени или леко засегнати).

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2002-02-28

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
35
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
36
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PROTOPY 0,03% МАЗ
Такролимус (tacrolimus) монохидрат
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Hе го пр
еотстъпвайте на други хора. То
може да им навреди, независимо от това,
че техните симптоми са същите както
Вашите.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар
или
фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Protopy
и за какво се използва
2.
Преди да използвате Protopy
3.
Как да използвате Protopy
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на Protopy
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PROTOPY И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Активното вещество на Protopy, такролимус
монохидрат, е имуномодулатор.
Protopy 0,03% маз се използва за лечение на
ум
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Protopy 0,03% маз
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 g Protopy 0,03% маз съдържа 0,3 mg такролимус (
_tacrolimus_
) под формата на такролимус
монохидрат 0,03%.
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Маз
Бяла до бледожълтеникава маз.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на умерен до тежък атопичен
дерматит пр
и възрастни, които не се повлияват
адекватно или не понасят
конвенционалните терапии като
локални кортикостероиди. Лечение
на умерен до тежък атопичен дерматит
при деца (на 2 или повече години), които
не се
повлияват адекватно от
конвенционалните терапии като
локални кортикостероиди.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Protopy трябва да се предписва от лекар
и с опит в диагнозата и лечението на
атопичен
дерматит.
Лечението трябва да бъде с
прекъсвания, а не непрекъснато.
Protopy маз се нанася на на тънък слой
върху засегнатата повърхност на
кожата. Може да се
използва върху всяка част от тялото,
вкл
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 29-10-2008
Данни за продукта Данни за продукта испански 29-10-2008
Листовка Листовка чешки 29-10-2008
Данни за продукта Данни за продукта чешки 29-10-2008
Листовка Листовка датски 29-10-2008
Данни за продукта Данни за продукта датски 29-10-2008
Листовка Листовка немски 29-10-2008
Данни за продукта Данни за продукта немски 29-10-2008
Листовка Листовка естонски 29-10-2008
Данни за продукта Данни за продукта естонски 29-10-2008
Листовка Листовка гръцки 29-10-2008
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 29-10-2008
Листовка Листовка английски 29-10-2008
Данни за продукта Данни за продукта английски 29-10-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-10-2008
Листовка Листовка френски 29-10-2008
Данни за продукта Данни за продукта френски 29-10-2008
Листовка Листовка италиански 29-10-2008
Данни за продукта Данни за продукта италиански 29-10-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-10-2008
Листовка Листовка латвийски 29-10-2008
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 29-10-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-10-2008
Листовка Листовка литовски 29-10-2008
Данни за продукта Данни за продукта литовски 29-10-2008
Листовка Листовка унгарски 29-10-2008
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 29-10-2008
Листовка Листовка малтийски 29-10-2008
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 29-10-2008
Листовка Листовка нидерландски 29-10-2008
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 29-10-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-10-2008
Листовка Листовка полски 29-10-2008
Данни за продукта Данни за продукта полски 29-10-2008
Листовка Листовка португалски 29-10-2008
Данни за продукта Данни за продукта португалски 29-10-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-10-2008
Листовка Листовка румънски 29-10-2008
Данни за продукта Данни за продукта румънски 29-10-2008
Листовка Листовка словашки 29-10-2008
Данни за продукта Данни за продукта словашки 29-10-2008
Листовка Листовка словенски 29-10-2008
Данни за продукта Данни за продукта словенски 29-10-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-10-2008
Листовка Листовка фински 29-10-2008
Данни за продукта Данни за продукта фински 29-10-2008
Листовка Листовка шведски 29-10-2008
Данни за продукта Данни за продукта шведски 29-10-2008

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите