Protopic

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

такролимус

Предлага се от:

LEO Pharma A/S

АТС код:

D11AH01

INN (Международно Name):

tacrolimus

Терапевтична група:

Други дерматологични препарати

Терапевтична област:

Дерматит, Атопич

Терапевтични показания:

Flare treatmentAdults and adolescents (16 years of age and above)Treatment of moderate to severe atopic dermatitis in adults who are not adequately responsive to or are intolerant of conventional therapies such as topical corticosteroids. Children (two years of age and above)Treatment of moderate to severe atopic dermatitis in children (two years of age and above) who failed to respond adequately to conventional therapies such as topical corticosteroids. Maintenance treatmentMaintenance treatment of moderate to severe atopic dermatitis for the prevention of flares and the prolongation of flare-free intervals in patients experiencing a high frequency of disease exacerbations (i. възниква четири или повече пъти в годината), които са на начален отговор за максимум шест седмици на лечение два пъти на ден мазила такролимуса (огнища очистиха, почти изчистени или леко ефект).

Каталог на резюме:

Revision: 26

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2002-02-27

Листовка

                42
Б. ЛИСТОВКА
eDoc-000594247 - Version
9. 0
43
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PROTOPIC 0,03% м
АЗ
такролимус (tacrolimus) монохидрат
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Hе го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Protopic и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Protopic
3.
Как да използвате Protopic
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Protopic
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PROTOPIC И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Активното вещество на Protopic,
такролимус монохидрат, е
имуномодулатор.
Protopic 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
eDoc-000594247 - Version
9. 0
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Protopic 0,03% маз
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 g Protopic 0,03% маз съдържа 0,3 mg такролимус
(tacrolimus) под формата на такролимус
монохидрат (0,03%).
Помощни вещества с известно действие
Бутилхидрокситолуен (E321) 15
микрограма/g маз
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Маз
Бяла до бледожълтеникава маз.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Protopic 0,03% маз е показан при възрастни,
юноши и деца на възраст 2 и повече
години.
Лечение на пристъпи
_Възрастни и юноши (на 16_
_ _
_и повече години)_
Лечение на умерен до тежък атопичен
дерматит при възрастни, които не се
повлияват
адекватно или не понасят
конвенционалните терапии като
локални кортикостероиди.
_Деца (на 2_
_ _
_и повече години)_
Лечение на умерен до тежък атопичен
дерматит при деца, които не се
повлияват адекватно от
конвенционалните терапии като
локални кортикостероиди.
_ _
Поддържащо лечение
Лечение на умерен до тежък атопичен
дерматит, за предотвратяване на
пристъпи и удължаване
на интервалите без пристъп, при
пациенти с чести обостряния на

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-01-2023
Листовка Листовка чешки 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-01-2023
Листовка Листовка датски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-01-2023
Листовка Листовка немски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-01-2023
Листовка Листовка естонски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-01-2023
Листовка Листовка гръцки 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-01-2023
Листовка Листовка английски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-08-2011
Листовка Листовка френски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-01-2023
Листовка Листовка италиански 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-08-2011
Листовка Листовка латвийски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-08-2011
Листовка Листовка литовски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-01-2023
Листовка Листовка унгарски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-01-2023
Листовка Листовка малтийски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-08-2011
Листовка Листовка нидерландски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-08-2011
Листовка Листовка полски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-01-2023
Листовка Листовка португалски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-08-2011
Листовка Листовка румънски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-01-2023
Листовка Листовка словашки 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-01-2023
Листовка Листовка словенски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-08-2011
Листовка Листовка фински 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-01-2023
Листовка Листовка шведски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-01-2023
Листовка Листовка норвежки 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-01-2023
Листовка Листовка исландски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-01-2023
Листовка Листовка хърватски 11-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-01-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите