Profender

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

emodepside, празиквантел

Предлага се от:

Vetoquinol S.A.

АТС код:

QP52AA51

INN (Международно Name):

emodepside, praziquantel

Терапевтична група:

Dogs; Cats

Терапевтична област:

Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти

Терапевтични показания:

CatsFor котки, страдащи или застрашени от смесени паразитни инфекции, причинени от кръгли червеи и глисти от следните форми:кръгли червеи (нематоди)Тохосага cati (възрастни, незрели възрастни, Л4 и Л3);Тохосага cati (Л3 ларви) – лечение на ферзей в по-късните срокове на бременността, за да се предотврати лактогенное предаване на потомството;Toxascaris leonina е ограничен (възрастни, незрели възрастни и Л4);нашествия от Ancylostoma tubaeforme (възрастни, незрели възрастни и Л4). Лентови червеи (а cestode)Dipylidium сатпит (възрастни зрели и незрели възрастни);таета taeniaeformis (възрастни);эхинококк multilocularis (възрастни). LungwormsAelurostrongylus abstrusus (за възрастни). DogsFor кучета, страдащи или застрашени от смесени паразитни инфекции, причинени от кръгли червеи и глисти от следните форми:кръгли червеи (нематоди):Тохосага Canis (възрастни, незрели възрастни, Л4 и Л3);Toxascaris leonina е ограничен (възрастни, незрели възрастни и Л4);Ancylostoma сатпит (възрастни зрели и незрели възрастни);Uncinari

Каталог на резюме:

Revision: 19

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2005-07-27

Листовка

                66
B. ЛИСТОВКА
67
[Пипети, съдържащи единични дози]
ЛИСТОВКА:
ПРОФЕНДЪР 30 MG / 7,5 MG СПОТ-ОН РАЗТВОР ЗА
МАЛКИ КОТКИ
ПРОФЕНДЪР 60 MG / 15 MG СПОТ-ОН РАЗТВОР ЗА
СРЕДНИ ПО ГОЛЕМИНА КОТКИ
ПРОФЕНДЪР 96 MG / 24 MG СПОТ-ОН РАЗТВОР ЗА
ГОЛЕМИ КОТКИ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
Франция
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
24106 Kiel
Германия
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Профендър 30 mg / 7,5 mg спот-он разтвор за
малки котки
Профендър 60 mg / 15 mg спот-он разтвор за
средни по големина котки
Профендър 96 mg / 24 mg спот-он разтвор за
големи котки
Praziquantel / Emodepside
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Profender съдържа 21,4 mg/ml emodepside и 85,8 mg/ml
praziquantel.
Всяка единична доза (пипета) Профендър
съдържа:
ОБЕМ
EMODEPSIDE
PRAZIQUANTEL
Профендър за малки котки
(

0,5 - 2,5 kg)
0,35 ml
7,5 mg
30 mg
Профендър за средни по
големина котки
(> 2,5 – 5 kg)
0,70 ml
15 mg
60 mg
Профендър за големи котки
(> 5 – 8 kg)
1,12 ml
24 mg
96 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
5,4 mg/ml butylhydroxyanisole (E320, като
антиоксидант)
68
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОК
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
[Пипети, съдържащи единични дози]
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Профендър 30 mg/7,5 mg спот-он разтвор за
малки котки
Профендър 60 mg/15 mg спот-он разтвор за
средни по големина котки
Профендър 96 mg/24 mg спот-он разтвор за
големи котки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Profender съдържа 21,4 mg/ml emodepside и 85,8 mg/ml
praziquantel.
Всяка единична доза (пипета) Профендър
съдържа:
ОБЕМ
EMODEPSIDE
PRAZIQUANTEL
Профендър за малки котки
(

0,5 - 2,5 kg)
0,35 ml
7,5 mg
30 mg
Профендър за средни по
големина котки
(> 2,5 – 5 kg)
0,70 ml
15 mg
60 mg
Профендър за големи котки
(> 5 – 8 kg)
1,12 ml
24 mg
96 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
5,4 mg/ml butylhydroxyanisole (E320, като
антиоксидант)
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Разтвор за прилагане върху ограничен
участък.
Бистър, жълт до кафяв разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Котки.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
При котки, страдащи или застрашени от
смесени паразитни инвазии, причинени
от кръгли
червеи (нематоди), тении (цестоди) и
белодробни паразити от следните
видове:
Нематоди
_Toxocara cati_ (зрели 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-01-2021
Листовка Листовка чешки 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-01-2021
Листовка Листовка датски 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-01-2021
Листовка Листовка немски 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-01-2021
Листовка Листовка естонски 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-01-2021
Листовка Листовка гръцки 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-01-2021
Листовка Листовка английски 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-06-2016
Листовка Листовка френски 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-01-2021
Листовка Листовка италиански 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-06-2016
Листовка Листовка латвийски 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-06-2016
Листовка Листовка литовски 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-01-2021
Листовка Листовка унгарски 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-01-2021
Листовка Листовка малтийски 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-06-2016
Листовка Листовка нидерландски 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-06-2016
Листовка Листовка полски 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-01-2021
Листовка Листовка португалски 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-06-2016
Листовка Листовка румънски 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-01-2021
Листовка Листовка словашки 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-01-2021
Листовка Листовка словенски 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-06-2016
Листовка Листовка фински 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-01-2021
Листовка Листовка шведски 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-01-2021
Листовка Листовка норвежки 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-01-2021
Листовка Листовка исландски 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-01-2021
Листовка Листовка хърватски 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 06-06-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите