Procoralan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ивабрадин хидрохлорид

Предлага се от:

Les Laboratoires Servier

АТС код:

C01EB17

INN (Международно Name):

ivabradine

Терапевтична група:

Сърдечна терапия

Терапевтична област:

Angina Pectoris; Heart Failure

Терапевтични показания:

Симптоматично лечение на хронична стабилна ангина пекторис Ivabradine е показан за симптоматично лечение на хронична стабилна ангина пекторис в коронарна артерия болест възрастни с нормален синусов ритъм и сърдечната честота ≥ 70 bpm. Ivabradine is indicated :in adults unable to tolerate or with a contraindication to the use of beta-blockersor in combination with beta-blockers in patients inadequately controlled with an optimal beta-blocker dose. Лечение на хронична сърдечна недостатъчност Ivabradine е посочена в хронична сърдечна недостатъчност NYHA II до IV клас със систолното дисфункция, при пациентите в синусов ритъм и чиито пулс е ≥ 75 bpm, в комбинация със стандартна терапия, включително бета-блокер терапия или Когато терапия с бета-блокер е противопоказано или не понася.

Каталог на резюме:

Revision: 22

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2005-10-25

Листовка

                29
Б. ЛИСТОВКА
30
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
PROCORALAN 5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
PROCORALAN 7,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ивабрадин (ivabradine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
признаците на тяхното заболяване са
същите както
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Procoralan и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете преди да
приемете Procoralan
3.
Как да приемате Procoralan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Procoralan
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PROCORALAN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Procoralan (ивабрадин) е лекарство за сърце,
което се използва за лечен
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Procoralan 5 mg филмирани таблетки
Procoralan 7,5 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Procoralan 5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg
ивабрадин (ivabradine) (като хидрохлорид).
_Помощно вещество с известно
действие:_
Всяка филмирана таблетка съдържа 63,91 mg
лактоза монохидрат.
Procoralan 7,5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 7,5 mg
ивабрадин (ivabradine) (като хидрохлорид).
_Помощно вещество с известно
действие:_
Всяка филмирана таблетка съдържа 61,215
mg лактоза монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Procoralan 5 mg филмирани таблетки
Продълговата филмирана таблетка с
розово-оранжев цвят и с делителна
черта от двете страни,
с гравиран надпис “5” от едната и
от другата страна.
Таблетката може да бъде разделена на
две равни дози.
Procoralan 7,5 mg филмирани таблетки
Триъгълна, филмирана таблетка с
розово-оранжев цвят, с гравиран надпис
“7,5” от едната и
от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Симптоматично лечение на хронична
стабилна ст
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 12-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 12-10-2021
Листовка Листовка чешки 12-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 12-10-2021
Листовка Листовка датски 12-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 12-10-2021
Листовка Листовка немски 12-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 12-10-2021
Листовка Листовка естонски 12-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 12-10-2021
Листовка Листовка гръцки 12-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 12-10-2021
Листовка Листовка английски 12-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 12-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-02-2019
Листовка Листовка френски 12-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 12-10-2021
Листовка Листовка италиански 12-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 12-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-02-2019
Листовка Листовка латвийски 12-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 12-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-02-2019
Листовка Листовка литовски 12-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 12-10-2021
Листовка Листовка унгарски 12-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 12-10-2021
Листовка Листовка малтийски 12-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 12-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-02-2019
Листовка Листовка нидерландски 12-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 12-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-02-2019
Листовка Листовка полски 12-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 12-10-2021
Листовка Листовка португалски 12-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 12-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-02-2019
Листовка Листовка румънски 12-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 12-10-2021
Листовка Листовка словашки 12-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 12-10-2021
Листовка Листовка словенски 12-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 12-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-02-2019
Листовка Листовка фински 12-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 12-10-2021
Листовка Листовка шведски 12-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 12-10-2021
Листовка Листовка норвежки 12-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 12-10-2021
Листовка Листовка исландски 12-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 12-10-2021
Листовка Листовка хърватски 12-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 12-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 26-02-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите