PritorPlus

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Telmisartan, hydrochlorothiazide

Предлага се от:

Bayer AG

АТС код:

C09DA07

INN (Международно Name):

telmisartan, hydrochlorothiazide

Терапевтична група:

Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

Лечение на есенциална хипертония. PritorPlus с фиксирана комбинация дози (40 mg телмисартана / 12. 5 mg hydrochlorothiazide 80 mg телмисартан / 12. 5 mg гидрохлоротиазида) е показан за пациенти, чието кръвно налягане не е достатъчно контролирано на телмисартан самостоятелно. PritorPlus с фиксирана комбинация дози (80 mg телмисартан / hydrochlorothiazide 25 mg) е показан за пациенти, чието кръвно налягане не е достатъчно контролирано в PritorPlus (80 мг телмисартана / 12. 5 mg гидрохлоротиазида) или пациенти, които преди това са били регистрирани на телмисартана или гидрохлоротиазида отделно.

Каталог на резюме:

Revision: 37

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2002-04-22

Листовка

                64
Б. ЛИСТОВКА
65
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PRITORPLUS 40 MG/12,5 MG ТАБЛЕТКИ
телмисартан/хидрохлорoтиазид
(telmisartan/hydrochlorothiazide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции,
уведомете Вашия лекар или фармацевт.
Това
включва
и
всички
възможни
нежелани
реакции,
неописани
в
тази
листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява PritorPlus и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете PritorPlus
3.
Как да приемате PritorPlus
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате PritorPlus
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PRITORPLUS И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
PritorPlus е комбинация от две активни
вещества в една таблетка –
телмисартан и
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
PritorPlus 40 mg/12,5 mg таблетки
PritorPlus 80 mg/12,5 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
PritorPlus 40 mg/12,5 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 40 mg
телмисартан (_telmisartan_) и 12,5 mg
хидрохлорoтиазид
(_hydrochlorothiazide_).
PritorPlus 80 mg/12,5 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 80 mg
телмисартан (_telmisartan_) и 12,5 mg
хидрохлорoтиазид
(_hydrochlorothiazide_).
Помощни вещества с известно действие
PritorPlus 40 mg/12,5 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 112 mg лактоза
монохидрат, които са еквивалентни на
107 mg лактоза,
безводна.
Всяка таблетка съдържа 169 mg сорбитол
(E420).
PritorPlus 80 mg/12,5 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 112 mg лактоза
монохидрат, които са еквивалентни на
107 mg лактоза,
безводна.
Всяка таблетка съдържа 338 mg сорбитол
(E420).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетки
PritorPlus 40 mg/12,5 mg таблетки
Червено-бели, двупластови таблетки с
продълговата форма (5.2 mm) и гравиран
върху тях код
H4.
PritorPlus 80 mg/12,5 mg таблетки
Червено-бели, двупластови таблетки с
продълговата форма (6.2 mm) и гравиран
върху тях код
H8.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на есенциална хипертония.
Ком
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-09-2022
Листовка Листовка чешки 14-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-09-2022
Листовка Листовка датски 14-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-09-2022
Листовка Листовка немски 14-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-09-2022
Листовка Листовка естонски 14-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-09-2022
Листовка Листовка гръцки 14-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-09-2022
Листовка Листовка английски 14-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-11-2015
Листовка Листовка френски 14-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-09-2022
Листовка Листовка италиански 14-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-11-2015
Листовка Листовка латвийски 14-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-11-2015
Листовка Листовка литовски 14-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-09-2022
Листовка Листовка унгарски 14-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-09-2022
Листовка Листовка малтийски 14-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-11-2015
Листовка Листовка нидерландски 14-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-11-2015
Листовка Листовка полски 14-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-09-2022
Листовка Листовка португалски 14-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-11-2015
Листовка Листовка румънски 14-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-09-2022
Листовка Листовка словашки 14-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-09-2022
Листовка Листовка словенски 14-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-11-2015
Листовка Листовка фински 14-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-09-2022
Листовка Листовка шведски 14-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-09-2022
Листовка Листовка норвежки 14-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-09-2022
Листовка Листовка исландски 14-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-09-2022
Листовка Листовка хърватски 14-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 14-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 12-11-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите