Prialt

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

зиконотид

Предлага се от:

Esteve Pharmaceuticals GmbH

АТС код:

N02BG08

INN (Международно Name):

ziconotide

Терапевтична група:

Аналгетици

Терапевтична област:

Injections, Spinal; Pain

Терапевтични показания:

Ziconotide е показан за лечение на тежка, хронична болка при пациенти, които се нуждаят от интратекална (ИТ) аналгезия.

Каталог на резюме:

Revision: 29

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2005-02-21

Листовка

                50
Б. ЛИСТОВКА
51
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PRIALT 25 МИКРОГРАМА/ML ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
ziconotide (зиконотид)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ДАДЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар. Това
включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Prialt и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде даден Prialt
3.
Как да използвате Prialt
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Prialt
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PRIALT И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Prialt съдържа активното вещество
зиконотид, което принадлежи към група
лекарства, наречени
аналгетици или „болкоуспокояващи”.
Prialt се използва за лечение на много
силна дългосрочна болка
при възрастни, които се нуждаят от
болкоуспокояващо, поставено чрез
интратекална инжекция
(инжекция в пространств
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Prialt 25 микрограма/ml инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml разтвор съдържа 25 µg зиконотид
(ziconotide) (под формата на ацетат).
Всеки флакон от 20 ml съдържа 500 µg
зиконотид (под формата на ацетат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инфузионен разтвор (инфузия).
Бистър, безцветен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Prialt е показан за лечение на тежка,
хронична болка при възрастни, които се
нуждаят от
интратекална (ИТ) аналгезия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечение със зиконотид трябва да се
предприема единствено от лекари с
опит в интратекалното (ИТ)
приложение на лекарствени продукти.
Пациентите трябва да бъдат подложени
на невропсихиатрична оценка преди
започване, след
започване и по време на употреба на
интратекален зиконотид, и незабавно
при поява на някакви
депресивни признаци или симптоми. (вж.
точка 4.3, 4.4, 4.8 и 5.1).
Дозировка
_Започване на лечението _
Прилагането на зиконотид трябва да се
започне с
_не повече от _
2,4 µg/ден и да се титрира на
индивидуална основ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-10-2022
Листовка Листовка чешки 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-10-2022
Листовка Листовка датски 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-10-2022
Листовка Листовка немски 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-10-2022
Листовка Листовка естонски 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-10-2022
Листовка Листовка гръцки 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-10-2022
Листовка Листовка английски 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-03-2014
Листовка Листовка френски 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-10-2022
Листовка Листовка италиански 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-03-2014
Листовка Листовка латвийски 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-03-2014
Листовка Листовка литовски 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-10-2022
Листовка Листовка унгарски 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-10-2022
Листовка Листовка малтийски 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-03-2014
Листовка Листовка нидерландски 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-03-2014
Листовка Листовка полски 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-10-2022
Листовка Листовка португалски 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-03-2014
Листовка Листовка румънски 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-10-2022
Листовка Листовка словашки 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-10-2022
Листовка Листовка словенски 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-03-2014
Листовка Листовка фински 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-10-2022
Листовка Листовка шведски 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-10-2022
Листовка Листовка норвежки 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-10-2022
Листовка Листовка исландски 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-10-2022
Листовка Листовка хърватски 25-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 12-03-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите