Previcox

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

фирококсиб

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

АТС код:

QM01AH90

INN (Международно Name):

firocoxib

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Anti-inflammatory and anti-rheumatic products, non-steroids

Терапевтични показания:

TabletsFor облекчаване на болката и възпалението, свързани с остеоартрит при кучета. За облекчаване на постоперативна болка и възпаление, свързани с мека тъкан, ортопедична и стоматологична хирургия при кучета. Орален pasteAlleviation болката и възпалението, свързани с остеоартрит и намаляване на куцота при конете.

Каталог на резюме:

Revision: 23

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2004-09-13

Листовка

                20
3B
B. ЛИСТОВКА
21
ЛИСТОВКА:
PREVICOX 57 MG ТАБЛЕТКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ ЗА КУЧЕТА
PREVICOX 227 MG ТАБЛЕТКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА
УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА
РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
ГЕРМАНИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS,
4 Chemin du Calquet,
31000 Toulouse,
France
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Previcox 57 mg таблетки за дъвчене за кучета
Previcox 227 mg таблетки за дъвчене за кучета
firocoxib
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка таблетка за дъвчене съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ
firocoxib
57 mg
или
firocoxib
227 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Iron oxides (E172)
Caramel (E150d)
Жълто-кафяви, кръгли, конвексни
таблетки с кръстосана разделителна
черта от едната страна.
Таблетките могат да бъдат разделени
на 2 или 4 равни части.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За намаляване на болката и
възпалението, свързани с остеоартрити
при кучета.
За намаляване на следоперативната
болка и възпалението, свързани с
хирургична интервенция
на меките тъкани , ортопедична и зъбна
хирургия при кучета.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
0B
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Previcox 57 mg таблетки за дъвчене за кучета
Previcox 227 mg таблетки за дъвчене за кучета
firocoxib
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка за дъвчене съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Firocoxib
57 mg
или
Firocoxib
227 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Iron oxides (E172)
Caramel (E150d)
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Таблетки за дъвчене.
Жълто-кафяви, кръгли, конвексни
таблетки с кръстосана разделителна
черта от едната страна.
Таблетките могат да бъдат разделени
на 2 или 4 равни части.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За намаляване на болката и
възпалението, свързани с остеоартрити
при кучета.
За намаляване на следоперативната
болка и възпалението, свързани с
хирургична интервенция
на меките тъкани, ортопедична и зъбна
хирургия при кучета.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни и
лактиращи кучета.
Да не се използваа при животни на
възраст, по-малка от 10 седмици или с
телесна маса, по-
малка от 3 kg.
Да не се използва при животни,
стра
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 28-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 28-04-2020
Листовка Листовка чешки 28-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 28-04-2020
Листовка Листовка датски 28-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 28-04-2020
Листовка Листовка немски 28-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 28-04-2020
Листовка Листовка естонски 28-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 28-04-2020
Листовка Листовка гръцки 28-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 28-04-2020
Листовка Листовка английски 28-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 28-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-11-2012
Листовка Листовка френски 28-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 28-04-2020
Листовка Листовка италиански 28-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 28-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-11-2012
Листовка Листовка латвийски 28-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 28-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-11-2012
Листовка Листовка литовски 28-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 28-04-2020
Листовка Листовка унгарски 28-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 28-04-2020
Листовка Листовка малтийски 28-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 28-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-11-2012
Листовка Листовка нидерландски 28-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 28-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-11-2012
Листовка Листовка полски 28-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 28-04-2020
Листовка Листовка португалски 28-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 28-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-11-2012
Листовка Листовка румънски 28-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 28-04-2020
Листовка Листовка словашки 28-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 28-04-2020
Листовка Листовка словенски 28-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 28-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-11-2012
Листовка Листовка фински 28-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 28-04-2020
Листовка Листовка шведски 28-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 28-04-2020
Листовка Листовка норвежки 28-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 28-04-2020
Листовка Листовка исландски 28-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 28-04-2020
Листовка Листовка хърватски 28-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 28-04-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите