Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (surface antigen, inactivated, adjuvanted) Novartis Vaccines and Diagnostics

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

грипен вирус повърхностните антигени (хемаглутинин и невраминидазния) на щам A/Виетнам/1194/2004 (Н5N1)

Предлага се от:

Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.

АТС код:

J07BB02

INN (Международно Name):

prepandemic influenza vaccine (H5N1) (surface antigen, inactivated, adjuvanted)

Терапевтична група:

Ваксина,

Терапевтична област:

Influenza, Human; Immunization; Disease Outbreaks

Терапевтични показания:

Активна имунизация срещу подтип H5N1 на вируса на грипа А. , , This indication is based on immunogenicity data from healthy subjects from the age of 18 years onwards following administration of two doses of the vaccine containing A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)-like strain. , , Prepandemic influenza vaccine (H5N1) Novartis Vaccines and Diagnostic should be used in accordance with official recommendations.

Каталог на резюме:

Revision: 2

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2010-11-29

Листовка

                24
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PREPANDEMIC INFLUENZA VACCINE (H5N1) (SURFACE ANTIGEN, INACTIVATED,
ADJUVANTED) NOVARTIS
VACCINES AND DIAGNOSTICS ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
Ваксина срещу предпандемичен грип (H5N1)
(повърхностен антиген, инактивиран, с
адювант)
(Prepandemic Influenza vaccine (H5N1) (surface antigen, inactivated,
adjuvanted))
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНА ТАЗИ
ВАКСИНА.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна или забележите
други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля, уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Prepandemic Influenza vaccine
(H5N1) (surface antigen, inactivated,
adjuvanted) Novartis Vaccines and Diagnostics и за какво се
използва
2.
Преди да Ви бъде приложена Prepandemic Influenza
vaccine (H5N1) (surface antigen,
inactivated, adjuvanted) Novartis Vaccines and Diagnostics
3.
Как да Ви бъде приложена Prepandemic Influenza
vaccine (H5N1) (surface antigen,
inactivated, adjuvanted) Novartis Vaccines and Diagnostics
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на Prepandemic Influenza vaccine (H5N1)
(surfac
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Prepandemic Influenza vaccine (H5N1) (surface antigen, inactivated,
adjuvanted) Novartis Vaccines
and Diagnostics инжекционна суспензия в
предварително напълнена спринцовка
Ваксина срещу предпандемичен грип (H5N1)
(повърхностен антиген, инактивиран, с
адювант)
_(Prepandemic Influenza vaccine (H5N1) (surface antigen, inactivated,
adjuvanted))_
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Повърхностни антигени на грипен вирус
(хемаглутинин и невраминидаза)* от щам:
A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)-подобен щам (NIBRG-14)
7,5 микрограма** за доза от 0,5 ml
* произведени в яйца
** изразен в микрограма хемаглутинин.
Адювант MF59C.1, съдържащ:
сквален
9,75 милиграма за 0,5 ml
полисорбат 80
1,175 милиграма за 0,5 ml
сорбитанов триолеат
1,175 милиграма за 0,5 ml
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционна суспензия в
предварително напълнена спринцовка.
Млечнобяла течност.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Активна имунизация срещу H5N1 подтип на
грипния вирус тип А.
Това показание се основава на данни за
имуногенност при здрави лица на
възраст 18 и повече
години след приложение на 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 03-03-2018
Листовка Листовка чешки 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 03-03-2018
Листовка Листовка датски 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 03-03-2018
Листовка Листовка немски 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 03-03-2018
Листовка Листовка естонски 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 03-03-2018
Листовка Листовка гръцки 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 03-03-2018
Листовка Листовка английски 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 03-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-03-2016
Листовка Листовка френски 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 03-03-2018
Листовка Листовка италиански 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 03-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-03-2016
Листовка Листовка латвийски 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 03-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-03-2016
Листовка Листовка литовски 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 03-03-2018
Листовка Листовка унгарски 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 03-03-2018
Листовка Листовка малтийски 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 03-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-03-2016
Листовка Листовка нидерландски 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 03-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-03-2016
Листовка Листовка полски 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 03-03-2018
Листовка Листовка португалски 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 03-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-03-2016
Листовка Листовка румънски 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 03-03-2018
Листовка Листовка словашки 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 03-03-2018
Листовка Листовка словенски 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 03-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-03-2016
Листовка Листовка фински 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 03-03-2018
Листовка Листовка шведски 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 03-03-2018
Листовка Листовка норвежки 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 03-03-2018
Листовка Листовка исландски 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 03-03-2018
Листовка Листовка хърватски 03-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 03-03-2018