Preotact

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

паратироиден хормон (rDNA)

Предлага се от:

NPS Pharma Holdings Limited

АТС код:

H05AA03

INN (Международно Name):

parathyroid hormone (rDNA)

Терапевтична група:

Калциева хомеостаза

Терапевтична област:

Остеопороза, постменопауза

Терапевтични показания:

Лечение на остеопороза при жени в постменопауза с висок риск от фрактури (вж. Точка 5). Наблюдавано е значително намаляване на честотата на фрактури на гръбначния стълб, но не и бедрената кост.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2006-04-24

Листовка

                20
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
21
ЛИСТОВКА:
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛА
PREOTACT 100 МИКРОГРАМА ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ
ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
ПИСАЛКА
ПАРАТИРЕОИДЕН ХОРМОН
(PARATHYROID HORMONE)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА
ПРИЕМАТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ
.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други хора. То може
да
им навреди, независимо, че признаците
на тяхното заболяване са същите както
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
КАКВО СЪДЪРЖА
ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Preotact и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Preotact
3.
Как да използвате Preotact
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на Preotact
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Preotact 100 микрограма прах и разтворител
за инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка предварително напълнена
писалка съдържа 1,61 mg паратиреоиден
хормон, съответстващи на 14 дози.
След разтваряне всяка доза от 71,4
микролитра съдържа 100 микрограма
паратиреоиден хормон, получен от
_Escherichia coli _
чрез рекомбинантна DNA
_ _
технология
_ _
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах и разтворител за инжекционен
разтвор.
Бял до почти бял прах и бистър,
безцветен разтворител.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Preotact е показан за лечение на
остеопороза при постменопаузални
жени с висок риск от фрактури (вж.
точка
5.1).
Доказано е значително намаляване на
честотата на вертебрални, но не и на
бедрени фрактури.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Препоръчваната доза е 100 микрограма
паратиреоиден хормон, приложен веднъж
дневно.
Дозировка
Пациентите трябва да получават
допълнително калций и витамин D, а
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 02-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта испански 02-07-2014
Листовка Листовка чешки 02-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта чешки 02-07-2014
Листовка Листовка датски 02-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта датски 02-07-2014
Листовка Листовка немски 02-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта немски 02-07-2014
Листовка Листовка естонски 02-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта естонски 02-07-2014
Листовка Листовка гръцки 02-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 02-07-2014
Листовка Листовка английски 02-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта английски 02-07-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-07-2014
Листовка Листовка френски 02-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта френски 02-07-2014
Листовка Листовка италиански 02-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта италиански 02-07-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-07-2014
Листовка Листовка латвийски 02-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 02-07-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-07-2014
Листовка Листовка литовски 02-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта литовски 02-07-2014
Листовка Листовка унгарски 02-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 02-07-2014
Листовка Листовка малтийски 02-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 02-07-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-07-2014
Листовка Листовка нидерландски 02-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 02-07-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-07-2014
Листовка Листовка полски 02-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта полски 02-07-2014
Листовка Листовка португалски 02-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта португалски 02-07-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-07-2014
Листовка Листовка румънски 02-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта румънски 02-07-2014
Листовка Листовка словашки 02-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта словашки 02-07-2014
Листовка Листовка словенски 02-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта словенски 02-07-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-07-2014
Листовка Листовка фински 02-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта фински 02-07-2014
Листовка Листовка шведски 02-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта шведски 02-07-2014
Листовка Листовка норвежки 02-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 02-07-2014
Листовка Листовка исландски 02-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта исландски 02-07-2014
Листовка Листовка хърватски 02-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 02-07-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите