Pramipexole Teva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

прамипексол дихидрохлорид монохидрат

Предлага се от:

Teva Pharma B.V.

АТС код:

N04BC05

INN (Международно Name):

pramipexole

Терапевтична група:

Антипаркинсонови лекарства

Терапевтична област:

Паркинсонова болест

Терапевтични показания:

Прамипексол ТЕВА е показан за лечение на признаците и симптомите на идиопатична Паркинсонова болест самостоятелно (без levodopa) или в комбинация с levodopa, аз. в течение на болестта чрез до късните стадии, когато ефектът на levodopa намалява или става непостоянен и флуктуации в терапевтичния ефект се появи (край-на-доза или "on-off" флуктуации). Прамипексол Тева е показан при възрастни за симптоматично лечение на умерена до тежка застойна синдром на неспокойните крака в дози до 0. 54 мг (0. 75 mg сол) (виж раздел 4.

Каталог на резюме:

Revision: 22

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-12-18

Листовка

                45
Б. ЛИСТОВКА
46
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПРАМИПЕКСОЛ TEVA 0,088 MG ТАБЛЕТКИ
ПРАМИПЕКСОЛ TEVA 0,18 MG ТАБЛЕТКИ
ПРАМИПЕКСОЛ TEVA 0,35 MG ТАБЛЕТКИ
ПРАМИПЕКСОЛ TEVA 0,7 MG ТАБЛЕТКИ
прамипексол (Pramipexole)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо, че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежеланите
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Прамипексол Teva и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Прамипексол Teva
3.
Как да приемате Прамипексол Teva
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Прамипексол Teva
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Прамипексол Teva 0,088 mg таблетки
Прамипексол Teva 0,18 mg таблетки
Прамипексол Teva 0,35 mg таблетки
Прамипексол Teva 0,7 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Прамипексол Teva 0,088 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 0,125 mg
прамипексолов дихидрохлорид
монохидрат (pramipexole
dihydrochloride monochidrate), еквивалентен на 0,088 mg
прамипексол.
Прамипексол Teva 0,18 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 0,25 mg
прамипексолов дихидрохлорид
монохидрат (pramipexole
dihydrochloride monohydrate), еквиваленен на 0,18 mg
прамипексол.
Прамипексол Teva 0,35 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 0,5 mg
прамипексолов дихидрохлорид
монохидрат (pramipexole
dihydrochloride monohydrate), еквивалентен на 0,35 mg
прамипексол.
Прамипексол Teva 0,7 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 1 mg
прамипексолoв дихидрохлорид
монохидрат (pramipexole
dihydrochloride monohydrate), еквивалентен на 0,7 mg
прамипексол.
_Внимание: _
Дозите прамипексол публикувани в
литературата се отнасят за неговата
сол.
Поради това дозите ще бъдат
изразявани по-долу като прамипексол
база и като прамипексол под
формата на сол (в скоби).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА Ф
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 23-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 23-11-2021
Листовка Листовка чешки 23-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 23-11-2021
Листовка Листовка датски 23-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 23-11-2021
Листовка Листовка немски 23-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 23-11-2021
Листовка Листовка естонски 23-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 23-11-2021
Листовка Листовка гръцки 23-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 23-11-2021
Листовка Листовка английски 23-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 23-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-07-2013
Листовка Листовка френски 23-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 23-11-2021
Листовка Листовка италиански 23-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 23-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-07-2013
Листовка Листовка латвийски 23-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 23-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-07-2013
Листовка Листовка литовски 23-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 23-11-2021
Листовка Листовка унгарски 23-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 23-11-2021
Листовка Листовка малтийски 23-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 23-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-07-2013
Листовка Листовка нидерландски 23-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 23-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-07-2013
Листовка Листовка полски 23-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 23-11-2021
Листовка Листовка португалски 23-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 23-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-07-2013
Листовка Листовка румънски 23-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 23-11-2021
Листовка Листовка словашки 23-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 23-11-2021
Листовка Листовка словенски 23-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 23-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-07-2013
Листовка Листовка фински 23-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 23-11-2021
Листовка Листовка шведски 23-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 23-11-2021
Листовка Листовка норвежки 23-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 23-11-2021
Листовка Листовка исландски 23-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 23-11-2021
Листовка Листовка хърватски 23-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 23-11-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите