Poulvac E. coli

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Живият aroA ген заличава Escherichia coli, тип 078, щам EC34195

Предлага се от:

Zoetis Belgium SA

АТС код:

QI01AE04

INN (Международно Name):

Escherichia coli aroA gene deleted, type O78, strain EC34195 (live)

Терапевтична група:

Chicken; Turkeys

Терапевтична област:

Имуномодулатори за птици, живи бактериални ваксини

Терапевтични показания:

За активна имунизация на пилета-бройлери и бъдещи слоеве / животновъдите, за да се намали смъртността и поражението (перикарден излив, перигепатиты, airsacculitis), свързани с e. coli серотипа O78.

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-06-15

Листовка

                14
B. ЛИСТОВКА
15
ЛИСТОВКА:
POULVAC E. COLI ЛИОФИЛИЗАТ ЗА СУСПЕНЗИЯ ЗА
СПРЕЙ ВАКСИНАЦИЯ ЗА ПИЛЕТА И ПУЙКИ ИЛИ
ЗА
ПРИЛАГАНЕ ВЪВ ВОДА ЗА ПИЕНЕ ПРИ ПИЛЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.
Ctra. de Camprodón, s/n°
Finca La Riba
Vall de Bianya
Gerona, 17813
ИСПАНИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Poulvac E. coli лиофилизат за суспензия за
спрей ваксинация за пилета и пуйки или
за
прилагане във вода за пиене при пилета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една доза съдържа:
Живи aroA gene отстранени
_Escherichia coli_
,
тип O78, щам EC34195
5.2 x 10
6
- 9.1 x 10
8
КОЕ*
* Колонообразуващи единици при растеж
върху петри от триптиказа соев агар.
Оцветен в кремаво лиофилизат.
При разтваряне, прозрачна до
бяло-жълтеникава и матова суспензия (в
зависимост от обема на
използвания разтворител).
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на пилета
бройлери, бъдещи носачки/яйценосни
кокошки и пуйки с цел
намаляване на смъртността и лезиите
(
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Poulvac E. coli лиофилизат за суспензия за
спрей ваксинация за пилета и пуйки или
за
прилагане във вода за пиене при пилета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една доза съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Живи
_Escherichia coli с_
отстранен
_ _
aroA-ген,
тип O78, щам EC34195
5.2 x 10
6
- 9.1 x 10
8
CFU*
* Колонообразуващи единици при растеж
върху петри от триптиказа соев агар.
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Лиофилизат за суспензия за спрей
ваксинация или за прилагане във вода
за пиене.
Кремаво оцветен лиофилизат.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Пилета (бройлери, бъдещи носачки/
пилета за разплод) и пуйки.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на пилета
бройлери, бъдещи носачки/яйценосни
кокошки и пуйки с цел
намаляване на смъртността и лезиите
(перикардит, перихепатит, въздушен
сакулит), свързвани
с
_Escherichia coli_
серотип O78.
Начало на имунитета:
Пилета: 2 седмици след ваксинация за
намаляване на лезиите. Началото на
имунитета за
на
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-02-2022
Листовка Листовка чешки 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-02-2022
Листовка Листовка датски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-02-2022
Листовка Листовка немски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-02-2022
Листовка Листовка естонски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-02-2022
Листовка Листовка гръцки 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-02-2022
Листовка Листовка английски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 11-02-2022
Листовка Листовка френски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-02-2022
Листовка Листовка италиански 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 11-02-2022
Листовка Листовка латвийски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 11-02-2022
Листовка Листовка литовски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-02-2022
Листовка Листовка унгарски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-02-2022
Листовка Листовка малтийски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 11-02-2022
Листовка Листовка нидерландски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 11-02-2022
Листовка Листовка полски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-02-2022
Листовка Листовка португалски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 11-02-2022
Листовка Листовка румънски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-02-2022
Листовка Листовка словашки 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-02-2022
Листовка Листовка словенски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 11-02-2022
Листовка Листовка фински 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-02-2022
Листовка Листовка шведски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-02-2022
Листовка Листовка норвежки 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-02-2022
Листовка Листовка исландски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-02-2022
Листовка Листовка хърватски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 11-02-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите