Posatex

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

orbifloxacin, мометазона фуроат, позаконазол

Предлага се от:

Intervet International BV

АТС код:

QS02CA91

INN (Международно Name):

orbifloxacin, mometasone furoate, posaconazole

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Отологични вещества

Терапевтични показания:

Лечение на остър отита и изостряне на рецидивирующий външен отит на средното ухо, свързани с микробите, чувствителни към orbifloxacin и гъбички чувствителни към позаконазолу, по-специално на мая вид malassezia pachydermatis.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-06-23

Листовка

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА ЗА:
POSATEX КАПКИ ЗА УШИ, СУСПЕНЗИЯ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Intervet International BV
Wim de Korverstraat 35
5831 AN Boxmeer
The Netherlands
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Vet Pharma Friesoythe
Sedelsberger Strabe 2
26169 Friesoythe
Germany
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Posatex капки за уши суспензия за кучета.
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Orbifloxacin
8.5 mg/mL
Mometasone furoate (as monohydrate)
0.9 mg/mL
Posaconazole
0.9 mg/mL
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За лечение на остър външен отит и
изострен хроничен външен отит,
свързани с инфекции,
причинени
от
бактерии
чувствителни
към
orbifloxacin
и
от
гъбички,
чувствителни
на
posaconazole, най-често
_Malassezia pachydermatis. _
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при перфорирана ушна
мембрана /тъпанче/
Да
не
се
използва
при
свръхчувствителност
към
някоя
от
активните
субстанции
на
ветеринарномедицинския
продукт,
към
кортикостероиди,
към
други
azole
противогъбични
средства или към други
флуороквинолони.
6.
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
Може да бъдат наблюдавани умерени
еритематозни лезии. С употр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Posatex капки за уши, суспензия за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Orbifloxacin
8.5 mg/mL
Mometasone furoate (as monohydrate)
0.9 mg/mL
Posaconazole
0.9 mg/mL
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Paraffin liquid
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Капки за уши, суспензия.
Бяла до мръсно-бяла, вискозна
суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение на остър външен отит и
изострен хроничен външен отит,
асоциирани с инфекции
причинени
от
бактерии
чувствителни
към
orbifloxacin
и
гъбички
чувствителни
към
posaconazole, най-вече
_Malassezia pachydermatis._
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при перфорирана ушна
мембрана(тъпанчe).
Да
не
се
използва
при
свръхчувствителност
към
активните
субстанции,
към
някои
от
ексципиентите, към кортикостероиди,
към други azole антимикотични средства
или към други
флуороквинолони.
Не се прилага по време на целия период
или част от бременността.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-06-2013
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-06-2013
Листовка Листовка чешки 11-06-2013
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-06-2013
Листовка Листовка датски 11-06-2013
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-06-2013
Листовка Листовка немски 11-06-2013
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-06-2013
Листовка Листовка естонски 11-06-2013
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-06-2013
Листовка Листовка гръцки 11-06-2013
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-06-2013
Листовка Листовка английски 11-06-2013
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-06-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 23-02-2021
Листовка Листовка френски 11-06-2013
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-06-2013
Листовка Листовка италиански 11-06-2013
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-06-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 23-02-2021
Листовка Листовка латвийски 11-06-2013
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-06-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 23-02-2021
Листовка Листовка литовски 11-06-2013
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-06-2013
Листовка Листовка унгарски 11-06-2013
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-06-2013
Листовка Листовка малтийски 11-06-2013
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-06-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 23-02-2021
Листовка Листовка нидерландски 11-06-2013
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-06-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 23-02-2021
Листовка Листовка полски 11-06-2013
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-06-2013
Листовка Листовка португалски 11-06-2013
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-06-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 23-02-2021
Листовка Листовка румънски 11-06-2013
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-06-2013
Листовка Листовка словашки 11-06-2013
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-06-2013
Листовка Листовка словенски 11-06-2013
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-06-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 23-02-2021
Листовка Листовка фински 11-06-2013
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-06-2013
Листовка Листовка шведски 11-06-2013
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-06-2013
Листовка Листовка норвежки 11-06-2013
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-06-2013
Листовка Листовка исландски 11-06-2013
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-06-2013

Преглед на историята на документите