Porcilis Pesti

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Класическа чума свинете (CSFV) -E2 субъединицы антиген

Предлага се от:

Intervet International BV

АТС код:

QI09AD04

INN (Международно Name):

Adjuvanted vaccine against classical swine fever

Терапевтична група:

Прасета

Терапевтична област:

Имунологични средства за суици

Терапевтични показания:

Активна имунизация на прасета на възраст от 5 седмици нататък, за да се предотврати смъртността и да се намалят клиничните признаци на класическа чума по свинете, както и да се намали инфекцията и екскрецията на CSF полеви вируси. Началото на защитата е 2 седмици. Продължителност на защита е 6 месеца.

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2000-06-09

Листовка

                B. ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА
ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
The Netherlands
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Porcilis Pesti, инжекционна емулсия за
прасета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА/ИТЕ/
СУБСТАНЦИЯ/И/ И ПОМОЩНИТЕ
ВЕЩЕСТВА
Една доза ( 2 ml) съдържа :
120 Еlisa единици су
бединичен антиген Е2 от вируса на
класическата чума по свинете;
Liquid paraffin като аджувант: 941.4 mg/2 ml
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на прасета над
5-седмична възраст за предотвратяване
на смъртността и
намаляване на клиничните симптоми на
КЧС, както и за намаляване на
инфекцията с
излъчване на теренeн КЧС вирус.
Началото на имунитета е след 2 се
дмици.
Продължителността на имунитета е 6
месеца.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
6.
НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ
В рамките на 4 седмици след прилагане
на ваксината може да се появи локално
и в повечето
случаи бързопреходно подуване в
мястото на инжектирането.
Краткотрайно повишаване на
температурата може да се появи след
втората доза. В мястото на инжектир
ането могат да се
наблюда
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Porcilis Pesti инжекционна емулсия за
прасета
2.
КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една доза (2 ml) съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ(И):
Субединичен антиген Е2 на Вируса на
Класическата Чума по Свинете (КЧС): 120
Еlisa
Единици (EU)
АДЖУВАНТ(И):
941.4 mg liquid paraffin
Помощно (ни) вещество (а):
За пълен списък на помощните вещества,
виж т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна емулсия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Прасета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на прасета над
5-седмична възраст за предотвратяване
на смъртността и
намаляване на клиничните симптоми на
КЧС, както и за ограничаване на
инфекцията с
излъчване на теренния вирус на КЧС.
Началото на имунитета е след 2 седмици.
Продължителността на имунитета е 6
месеца.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
ВМП
Няма.
4.5
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ
УПОТРЕБА
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА
ЖИВОТНИТЕ ПРИ УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТА
Да се ваксин
ират само здрави животни

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 06-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта испански 06-10-2011
Листовка Листовка чешки 06-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта чешки 06-10-2011
Листовка Листовка датски 06-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта датски 06-10-2011
Листовка Листовка немски 06-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта немски 06-10-2011
Листовка Листовка естонски 06-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта естонски 06-10-2011
Листовка Листовка гръцки 06-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 06-10-2011
Листовка Листовка английски 06-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта английски 06-10-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-02-2009
Листовка Листовка френски 06-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта френски 06-10-2011
Листовка Листовка италиански 06-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта италиански 06-10-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-02-2009
Листовка Листовка латвийски 06-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 06-10-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-02-2009
Листовка Листовка литовски 06-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта литовски 06-10-2011
Листовка Листовка унгарски 06-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 06-10-2011
Листовка Листовка малтийски 06-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 06-10-2011
Листовка Листовка нидерландски 06-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 06-10-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-02-2009
Листовка Листовка полски 06-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта полски 06-10-2011
Листовка Листовка португалски 06-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта португалски 06-10-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-02-2009
Листовка Листовка румънски 06-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта румънски 06-10-2011
Листовка Листовка словашки 06-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта словашки 06-10-2011
Листовка Листовка словенски 06-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта словенски 06-10-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-02-2009
Листовка Листовка фински 06-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта фински 06-10-2011
Листовка Листовка шведски 06-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта шведски 06-10-2011
Листовка Листовка норвежки 06-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 06-10-2011
Листовка Листовка исландски 06-10-2011
Данни за продукта Данни за продукта исландски 06-10-2011

Преглед на историята на документите