Porcilis PCV ID

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

свински цирковирус тип 2 ORF2 субединичен антиген

Предлага се от:

Intervet International B.V.

АТС код:

QI09AA07

INN (Международно Name):

Porcine circovirus vaccine (inactivated)

Терапевтична група:

Прасета

Терапевтична област:

Immunologicals for suidae, Inactivated viral vaccines

Терапевтични показания:

For the active immunisation of pigs to reduce viraemia, virus load in lungs and lymphoid tissues and virus shedding caused by PCV2 infection.  To reduce loss of daily weight gain and mortality associated with PCV2 infection.

Каталог на резюме:

Revision: 3

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-08-28

Листовка

                14
B. ЛИСТОВКА
15
ЛИСТОВКА:
Porcilis PCV ID инжекционна емулсия за
прасета
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител отговорен за
освобождаване на партидата
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
The Netherlands
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Porcilis PCV ID инжекционна емулсия за
прасета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една доза (0,2 ml) съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ
:
Porcine circovirus
_ _
тип 2 ORF2 субединичен антиген
≥
1436 AU
1
АДЖУВАНТИ
:
dl-α-tocopheryl acetate
0,6 mg
Light liquid paraffin
8,3 mg
1
Антигенни единици определени при
_in vitro_
тест за активност (количество на
антигенна маса)
Инжекционна емулсия.
Хомогенна, бяла до почти бяла емулсия
след разклащане.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на прасета, за
ограничаване на виремията, натрупване
на вируса в
белите дробове и лимфоидните тъкани и
излъчване на вируса, причинено от PCV2
инфекция.
За намаляване загубата на дневния
прираст и смъртността, свързани с PCV2
инфекция.
Начало на имунитета: 2 седмици след
ваксинация.
Продължителност на имунитета: 23
седмици след
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Porcilis PCV ID инжекционна емулсия за
прасета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една доза (0,2 ml) съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Porcine circovirus
_ _
тип
_ _
2
_ _
ORF2 субединичен антиген
≥
1436 AU
1
АДЖУВАНТИ:
dl-α-tocopheryl acetate
0,6 mg
Light liquid paraffin
8,3 mg
1
Антигенни единици определени при
_in vitro_
тест за активност (количество
антигенна маса).
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна емулсия.
Хомогенна, бяла до почти бяла емулсия
след разклащане.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Прасета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на прасета, за
ограничаване на виремията, натрупване
на вируса в
белите дробове и лимфоидните тъкани и
излъчване, причинено от PCV2 инфекция.
За
намаляване загубата на дневния
прираст и смъртността свързани с PCV2
инфекцията.
Начало на имунитета: 2 седмици след
ваксинация.
Продължителност на имунитета: 23
седмици след ваксинация.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТН
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-04-2022
Листовка Листовка чешки 04-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-04-2022
Листовка Листовка датски 04-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-04-2022
Листовка Листовка немски 04-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-04-2022
Листовка Листовка естонски 04-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-04-2022
Листовка Листовка гръцки 04-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-04-2022
Листовка Листовка английски 04-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-10-2015
Листовка Листовка френски 04-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-04-2022
Листовка Листовка италиански 04-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-10-2015
Листовка Листовка латвийски 04-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-10-2015
Листовка Листовка литовски 04-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-04-2022
Листовка Листовка унгарски 04-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-04-2022
Листовка Листовка малтийски 04-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-10-2015
Листовка Листовка нидерландски 04-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-10-2015
Листовка Листовка полски 04-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-04-2022
Листовка Листовка португалски 04-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-10-2015
Листовка Листовка румънски 04-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-04-2022
Листовка Листовка словашки 04-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-04-2022
Листовка Листовка словенски 04-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-10-2015
Листовка Листовка фински 04-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-04-2022
Листовка Листовка шведски 04-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-04-2022
Листовка Листовка норвежки 04-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-04-2022
Листовка Листовка исландски 04-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-04-2022
Листовка Листовка хърватски 04-04-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-04-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 08-10-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите