Porcilis AR-T DF

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

протеин правя (не са токсични деривати премахване на бактерии Pasteurella multocida dermonecrotic токсин), инактивированных клетки Бордетелл bronchiseptica

Предлага се от:

Intervet International BV

АТС код:

QI09AB04

INN (Международно Name):

adjuvanted vaccine against progressive atrophic rhinitis in piglets

Терапевтична група:

Прасета (свинчета и свине майки)

Терапевтична област:

Имунологични средства за суици

Терапевтични показания:

За намаляване на клиничните признаци на прогресивното атрофического ринит прасенца пасивна имунизация перорална с коластра от язовир активно иммунизирован ваксина.

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2000-11-16

Листовка

                16
B. ЛИСТОВКА
17
ЛИСТОВКА ЗА:
PORCILIS AR-T DF, ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНСИЯ ЗА
ПРАСЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител отговорен за
освобождаване на партидата
:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
The Netherlands
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Porcilis AR-T DF инжекционна суспенсия за
прасета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една доза (2 ml) съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
- Протеин dO (нетоксичен дериват,
получен чрез делеция на
_Pasteurella multocida _
_ _
дермонекротичен токсин)
≥
6
.2 log2 TN титър
1
- инактивирани клетки на
_Bordetella bronchiseptica _
≥
5
.
5
log2 Aggl.титър
2
1
Среден токсин неутрализиращ титър,
получен след неколкократна
ваксинация на зайци с
половин доза
.
2
Среден аглутиниращ титър, получен
след еднократна ваксинация на зайци с
половин доза.
АДЖУВАНТ:
dl-α-tocopherol acetate
150 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Formaldehyde
≤1 mg
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За намаляване на клиничните признаци
на прогресивен атрофичен ринит при
прасета чрез
пасивна, перорална имунизация чрез
коластрата от майките, имунизирани с
ваксината.
5.
ПРОТИВОПОКА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Porcilis AR-T DF, инжекционна суспенсия за
прасета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една доза (2 ml) съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
- Протеин dO (нетоксичен дериват
получен чрез делеция на
_Pasteurella multocida _
дермонекротичен токсин)
≥
6.2
log 2 TN титър
1
- Инактивирани клетки на
_Bordetella bronchiseptica _
_ _
_ _
≥
5
.5 log 2 аглутиниращ титър
2
1
Среден токсин неутрализиращ титър,
получен след двукратна ваксинация на
зайци с 1/2 доза.
2
Среден аглутиниращ титър, получен
след еднократна ваксинация на зайци с
1/2 доза.
АДЖУВАНТ:
dl-α-tocopherol acetate
150 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Formaldehyde
≤ 1.0 mg
За пълния списък на ексципиентите, виж
т.6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Прасета (основни и ремонтни свине).
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За намаляване на клиничните признаци
на прогресивен атрофичен ринит при
прасета чрез
пасивна, перорална имунизация чрез
коластрата на майките имунизирани с
ваксината.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 05-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта испански 05-05-2014
Листовка Листовка чешки 05-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта чешки 05-05-2014
Листовка Листовка датски 05-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта датски 05-05-2014
Листовка Листовка немски 05-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта немски 05-05-2014
Листовка Листовка естонски 05-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта естонски 05-05-2014
Листовка Листовка гръцки 05-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 05-05-2014
Листовка Листовка английски 05-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта английски 05-05-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-12-2011
Листовка Листовка френски 05-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта френски 05-05-2014
Листовка Листовка италиански 05-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта италиански 05-05-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-12-2011
Листовка Листовка латвийски 05-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 05-05-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-12-2011
Листовка Листовка литовски 05-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта литовски 05-05-2014
Листовка Листовка унгарски 05-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 05-05-2014
Листовка Листовка малтийски 05-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 05-05-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-12-2011
Листовка Листовка нидерландски 05-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 05-05-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-12-2011
Листовка Листовка полски 05-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта полски 05-05-2014
Листовка Листовка португалски 05-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта португалски 05-05-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-12-2011
Листовка Листовка румънски 05-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта румънски 05-05-2014
Листовка Листовка словашки 05-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта словашки 05-05-2014
Листовка Листовка словенски 05-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта словенски 05-05-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-12-2011
Листовка Листовка фински 05-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта фински 05-05-2014
Листовка Листовка шведски 05-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта шведски 05-05-2014
Листовка Листовка норвежки 05-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 05-05-2014
Листовка Листовка исландски 05-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта исландски 05-05-2014
Листовка Листовка хърватски 05-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 05-05-2014

Преглед на историята на документите